Prawo i Medycyna 4/1999

PiM_nr_4_1999

Prof. dr hab. prawa Leszek Kubicki Instytut Nauk Prawnych PAN

Sumienie lekarza jako kategoria prawna

Dr hab. med. Romuald Krajewski Naczelny Sąd Lekarski

Odmowa leczenia – prawa i obowiązki lekarza

Dr Tadeusz Wiwatowski, Mgr prawa Anna Karwas, Mgr prawa Urszula Chmielewska Służba informacji o Szpitalach dla Świadków Jehowy

Prawo wyboru metody leczenia – stanowisko Świadków Jehowy w sprawie transfuzji krwi

Prof. dr hab. prawa Eleonora Zielińska Uniwersytet Warszawski

Rady Bioetyczne i ich rola w rozwiązywaniu dylematów bioetyki

Prof. dr hab. n. hum. Alicja Przyłuska-Fiszer Akademia Wychowania Fizycznego

Etyczne problemy genetyki – zarys problematyki

Dr n. praw. Ewa Weigend Instytut Maxa-Plancka we Fryburgu

Prof. dr hab. Eleonora Zielińska Uniwersytet Warszawski

Aspekty prawne stosowania preparatu RU-486

Kinga Bączyk
Studentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Eutanazja i „wspomagane samobójstwo” w prawie porównawczym

Dr n. praw. Krzysztof Poklewski-Koziełł Redakcja „Państwa i Prawa”

Sąd Najwyższy Kanady wobec problemu „wspomaganego samobójstwa”

Dr n. med. Tadeusz Maria Zielonka Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Tajemnica lekarska – święta powinność czy przestarzały wymóg?

Dr n. ekonom. Katarzyna Tymowska Uniwersytet Warszawski

Zasady finansowania a dostępność

Ronald Dziubiński Najwyższa Izba Kontroli

Przygotowanie reformy ochrony zdrowia w świetle badań NIK

Mec. Hubert Tuchołka Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce

Mec. Piotr Białecki Kancelaria Prawnicza

Ubezpieczenie osób mających uczestniczyć w klinicznym badaniu leków

Bronisław Czech Sędzia Sądu Najwyższego

Odpowiedzialność cywilna zakładu leczniczego za szkody wyrządzone przy leczeniu w orzecznictwie Sądu Najwyższego

PRZYCZYNKI

Justyna Szpara
Studentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego

Prawo do informacji medycznej w relacjach pacjenta z lekarzem

Filip Wojciechowski
Student Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego

Prawo pacjenta do informacji a lekarze

Scroll to Top