Prawo i Medycyna nr 10/2001

PiM_nr_10_2001

Prof. dr hab. n. praw. Jan Jończyk Uniwersytet Warszawski

System powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego ……………………….. 3

Prof. dr hab. n. praw. Jan Jończyk Uniwersytet Warszawski

Problemy odpowiedzialności w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym . . . . . . . . 21

Prof. dr hab. n. praw. Zdzisław Kubot Uniwersytet Wrocławski

Umowy o świadczenie usług medycznych w aspekcie zarządzania zakładem opieki zdrowotnej ……………………………………………………. 42

Prof. dr hab. n. praw. Zdzisław Kubot Uniwersytet Wrocławski

Status ordynatora ………………………………………………. 60

Prof. dr hab. n. praw. Zdzisław Kubot Uniwersytet Wrocławski

Wynagradzanie w zakładach opieki zdrowotnej ………………………… 88

Scroll to Top