Prawo i Medycyna nr 11/2002

PiM_nr_11_2002

Dr hab. n. prawn. Teresa Dukiet-Nagórska Uniwersytet Śląski

O potrzebie nowelizacji prawa medycznego …………………………….. 7

Dr hab. n. prawn. Teresa Dukiet-Nagórska Uniwersytet Śląski

Uwagi na temat Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384) ………………………………. 20

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Problemy prawne inseminacji post mortem ……………………………. 31

Mgr Marek Kolasiński
Doktorant Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ochrona dóbr osobistych w prawie medycznym ………………………… 35

Dr n. prawn. Ewa Bagińska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Odpowiedzialność cywilna za niekorzystne skutki silikonowych implantów piersi w systemie prawnym USA …………………………… 45

Mgr Kinga Bączyk
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone pacjentom w związku z użyciem wadliwego lub niesprawnego sprzętu medycznego ………………. 56

Mgr Marek Kowalski Aplikant adwokacki, Gdańsk

Odpowiedzialność odszkodowawcza lekarza z tytułu wrongful birth wprawieniemieckim …………………………………………….. 65

Mgr Anastazja Kołodziej Uniwersytet Wrocławski

Stopień autonomii woli pacjenta na tle ustawy o zawodzie lekarza i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego …………………………….. 74

Monika Wałachowska
Studentka UMK w Toruniu Wydziału Prawa

Obowiązek lekarza-stomatologa leczenia osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS w systemie prawnym USA ………………………….. 84

Andrzej Kaczmarek
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Obowiązek zabezpieczenia dokumentacji medycznej zawierającej dane osobowe pacjentów przez kierownictwo ZOZ jako administratora danych . . . . . . . . . . . . . . . 92

Mgr Urszula Drozdowska Uniwersytet w Białymstoku

Status prawny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej . . . . . . . . . . 108

ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 lutego 2000 r. (I ACa 69/00) . . . . .
124

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Glosa do Wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie
z dnia 9 lutego 2000r. (IACa69/00) ………………………………….
128

Dr n. prawn. Stanisław M. Przyjemski Emerytowany Sędzia Sądu Najwyższego

Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2001r. (IKZP5/01) ………………………………..131

RECENZJE

Eleonora Zielińska: Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej (rec. lek. med. Igor Szwiec, Doktorant Akademii Medycznej w Lublinie) ……………………………..137

OPINIE
Czy krew musi być towarem? ……………………………………….
141

Scroll to Top