Prawo i Medycyna nr 12/2002

PiM_nr_12_2002

Dr hab. n. prawn. Teresa Dukiet-Nagórska Uniwersytet Śląski

Lekarski obowiązek współdziałania z organami ścigania a tajemnica lekarska 4

Dr n. prawn. Przemysław Konieczniak Uniwersytet Warszawski

Czynna eutanazja – nowe tendencje w niektórych europejskich systemach prawnych . 20

Mgr Włodzimierz Derczyński Centrum Badania Opinii Społecznej

Społeczne poparcie dla eutanazji  30

Prof, dr hab. med. Bogdan Kamiński Akademia Medyczna w Warszawie

Eutanazja a resuscytacja  40

Prof, dr hab. n. prawn. Andrzej Rzepliński Uniwersytet Warszawski

Prawne granice dopuszczalności transplantacji narządów i tkanek ludzkich w myśl przepisów Rady Europy 51

Dr hab. med. Jarosław Wysocki, Instytut Leków Mgr Mariusz Bubrowski, Radfarm, Sp.cyw.

Badania kliniczne środków farmaceutycznych i materiałów medycznych w Polsce – stan obecny i perspektywy wobec wymagań związanych z przystąpieniem do Unii Europejskiej 64

Dr n. prawn. Rafał Kubiak Uniwersytet Łódzki

Zasady prowadzenia badań przedklinicznych i klinicznych  81

Dr n. med. Marek Czarkowski Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

Regulamin wewnętrzny Komisji Bioetycznej  101

Prof, dr hab. n. prawn. Eugeniusz Kowalewski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

W sprawie regresów Kas Chorych do sprawców wypadków i ich ubezpieczycieli, czyli o proponowanej nowelizacji ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym 108

Prof, dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu w prawie francuskim (według ustawy z dnia 4 marca 20002 r. o prawach pacjentów)  116

Prof, dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Szwedzki system ubezpieczenia na rzecz pacjentów  123

Mgr Rafał Rzepka

Uniwersytet Wrocławski

Model finansowania świadczeń zdrowotnych w USA 127

Dr Erwin Strzesak

SP Szpital Kliniczny Nr 5 w Poznaniu

Jak udostępniać dokumentację medyczną? 136

Mgr Marcin Łemkowski

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 27 kwietnia 2001 r.

(III CZP 5/01) 139

Dr n. prawn. Jan A. Piszczek Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 25 czerwca 2001 r. (II C 438/00/9) 147

Prof, dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 1998 r.

(IAca 308/98) 157

Scroll to Top