Prawo i Medycyna nr 13/2003

PiM_nr_13_2003

Prof. dr hab. n. prawn. Leszek Kubicki Instytut Nauk Prawnych PAN

Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej ………………………………. 4

Prof.dr hab. n. prawn. Andrzej Zoll Uniwersytet Jagielloński

Prawo lekarza do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych i jego granice . . . . . . 18

Prof. dr hab. n. prawn. Eleonora Zielińska Uniwersytet Warszawski

Klauzula sumienia ………………………………………………. 25

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Odpowiedzialność cywilna lekarza i szpitala za szkody związane z urodzeniem upośledzonego dziecka ………………………………… 35

Prof. dr hab. n. prawn. Marian Filar Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Postępowanie lecznicze (świadczenie zdrowotne) w stosunku do pacjenta niezdolnego do wyrażenia zgody …………………………… 41

Prof. dr hab. n. prawn. Marian Filar Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prawne problemy pobrania krwi od osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia po użyciu alkoholu …………………………………. 49

Dr hab. n. prawn. Teresa Dukiet-Nagórska Uniwersytet Śląski

Uwagi o pobieraniu krwi dla ustalenia poziomu zawartości alkoholu w organizmie osoby podejrzanej, która nie wyraża na to zgody …………….. 54

Mgr Piotr Góralski
Doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego

Oceny prawnokarne przedawkowania przez lekarza analgetyków (art. 150 kk) . . . . 67

Prof. dr hab. med. Krystyna de Walden Gałuszko Akademia Medyczna w Gdańsku

Komentarz do artykułu „Oceny prawnokarne przedawkowania przez lekarza analgetyków(art.150kk)” ……………………………… 77

Dr n. med. Tadeusz Maria Zielonka Akademia Medyczna w Warszawie

Czy podejście do eutanazji różni się w ocenie prawnika i lekarza? …………… 79

Mgr Urszula Chmielewska, mgr Sergiusz Ciołkowski, dr Tadeusz Wiwatowski Służba Informacji o Szpitalach dla Świadków Jehowy

Praktyka leczenia Świadków Jehowy bez krwi – aspekty medyczne, prawne i etyczne

Dr n. prawn. Małgorzata Świderska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu . . 83

Zgoda pacjenta na zabieg medyczny w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa francuskiego ……………………………………….. 97

Mgr Kinga Michałowska Doktorantka Uniwersytetu Śląskiego

Informowanie pacjenta w polskim prawie medycznym …………………… 106

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Charakter prawny wykonywania zawodu pielęgniarki i odpowiedzialność cywilna za wyrządzone przez nią szkody ……………………………………. 117

Dr n. prawn. Piotr Białecki Kancelaria Prawnicza w Warszawie

Wybrane zagadnienia związane z reklamą produktów leczniczych, na tle ustawy Prawo farmaceutyczne ………………………………………….. 127

Mgr Urszula Drozdowska, mgr Marek Zaremba Uniwersytet w Białymstoku

Problematyka podmiotowości gospodarczej zakładów opieki zdrowotnej na tle wybranych orzeczeń NSA ……………………………………. 138

Dr n. prawn. Paweł Chmielnicki Uniwersytet Jagielloński

Klasyfikacja środków nadzoru nad samodzielnymi publicznymi
zakładami opieki zdrowotnej
……………………………………… 152

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. n. prawn. M. Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 19 kwietnia 2000 r. (I Aca 1146/99 ) . . . . 163

Wyrok z 30 stycznia 2002r., IIICKN243/01, OSN1/2003/poz.8 …………… 166

Scroll to Top