Prawo i Medycyna nr 14 1/2004

PiM_nr_14_1_2004

Prof. dr hab. n. prawn. Jan Jończyk Uniwersytet Wrocławski

Wybrane problemy ochrony zdrowia

(Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K. 14/03 ) 7

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Odpowiedzialność cywilna lekarza, szpitala, apteki, producenta i państwa za szkody wyrządzone przez leki 24

Sędzia Beata Janiszewska

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Pragi

Aktualne zagadnienia procesów lekarskich

(przegląd orzecznictwa) 39

Dr n. prawn. Stanisław M. Przyj emski Emerytowany Sędzia Sądu Najwyższego

Organizacja odpowiedzialności zawodowej przez

służbę zdrowia (uwagi krytyczne) 60

Mgr Kinga Bączyk

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nowozelandzki model odpowiedzialności za szkody

wyrządzone przy leczeniu 68

Mgr Oktawian Nawrot Uniwersytet Gdański

Istota ludzka czy osoba – status nasciturusa na gruncie

Europejskiej Konwencji Bioetycznej 86

Zuzanna Pepłowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Odpowiedzialność cywilna lekarza z tytułu wrongful life,

wrongful birth i wrongful conception w prawie USA 100

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Wydział Cywilny, z dnia 9 maja 2002 r (Aca 221/02) 116

Scroll to Top