Prawo i Medycyna nr 16 3/2004

PiM_nr_16_3_2004

Dr hab. n. prawn. Teresa Dukiet-Nagórska Uniwersytet Śląski

Reguły ostrożnego postępowania (standardy postępowania) w publicznych zakładach opieki zdrowotnej 5

Dr n. prawn. Małgorzata Świderska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przymus leczenia i innych zabiegów medycznych 17

Dr hab. n. prawn. Grażyna B. Szczygieł, Dr n. prawn. Katarzyna Bagan-Kurluta Uniwersytet w Białymstoku

Zasada respektowania tajemnicy lekarskiej a ochrona

interesów osób trzecich w związku z zagrożeniem

ich zdrowia lub życia AIDS/HIV 30

Dr Piotr Sebastian Iwanowski, Dr Urszula Olędzka Międzynarodowy Ośrodek Badań Klinicznych w Warszawie

Eksperyment medyczny w stanach nagłych i w stanach bezpośredniego zagrożenia życia 43

Dr hab. n. med. Jerzy Kunz Uniwersytet Jagielloński

Błąd w opiniach sądowo-lekarskich w sprawach

przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu 56

Dr n. med. Jarosław Berent, Dr Maciej Barzdo,

Dr n. med. Mirosław Kosicki, Prof. zw. Dr hab. n. med. Stefan Szram Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Interakcje alkoholu etylowego i kanabinoli – możliwe

implikacje w orzecznictwie sądowo-lekarskim 72

Mgr Marcin Śliwka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Amerykański system prywatnej opieki zdrowotnej a dostępność świadczeń zdrowotnych 79

Jakub Ziemba

Fundacja Szpitalnictwa i Przekształceń w Ochronie Zdrowia „Hospi-Med” w Warszawie

Możliwości poprawy sytuacji finansowej samodzielnych

publicznych zakładów opieki zdrowotnej w świetle

aktualnego stanu prawnego i projektowanych zmian 95

Dr n. prawn. Małgorzata Paszkowska

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej 106

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie I Wydział Cywilny

z dnia 4 kwietnia 2002 r. (IC 656/99)  122

Dr n. prawn. Dorota Karkowska, Uniwersytet Łódzki

Mgr Edyta L. Wędrychowska, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Problemy prawne praktyki lekarskiej 131

Scroll to Top