Prawo i Medycyna nr 17 4/2004

PiM_nr_17_4_2004

Dr hab. n. prawn. Teresa Dukiet-Nagórska

Uniwersytet Śląski

Stosowanie ustawy o zawodzie lekarza przez psychiatrów

i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego przez lekarzy

innych specjalności 5

Asesor Aneta Wilkowska-Płóciennik

Prokuratura Rejonowa w Warszawie

Przesłanki przymusowego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym 23

Dr medycyny Danuta Hajdukiewicz

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Opinie sądowo-psychiatryczne po sześciu latach obowiązywania kodeksów karnych z 1997 r. 34

Mgr prawa Paweł Daniluk

Uniwersytet w Białymstoku

Błąd w sztuce lekarskiej – wybrane problemy 45

Dr n. prawn. Marcin Łochowski

Uniwersytet Warszawski

Rola zasady kontradyktoryjności w sprawach cywilnych dotyczących odpowiedzialności lekarzy za błędy w sztuce 58

Dr medycyny Piotr Kowalski

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Opiniowanie w sprawach cywilnych jako nowy wymiar problemów stojących przed biegłymi 70

Sędzia Tomasz Malinowski Sąd Rejonowy w Warszawie

Odpowiedzialność zawodowa lekarza z tytułu wykonywanych czynności orzeczniczych oraz czynności biegłego.

Aspekty procesowe 76

Mgr farmacji Ewa Kokot, Dr n. prawn. Stefan Poździoch,

Mgr zdrowia publ. Marcin Mikos, Dr hab. med. Antoni Czupryna Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Odpowiedzialność zawodowa farmaceutów 88

Mgr prawa Iwona Wrześniewska-Wal

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Wspólnotowe regulacje prawne w obszarze zdrowia publicznego … 98

Problemy prawne praktyki lekarskiej (odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem serwisu internetowego Prawo i Zdrowie) 117

Scroll to Top