Prawo i Medycyna nr 19 2/2005

PiM_nr_19_2_2005

Prof. dr hab. n. prawn. Andrzej Zoll Uniwersytet Jagielloński

Stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączająca przestępność czynu w praktyce lekarskiej …………………………………… 5

Dr hab. n. prawn. Teresa Dukiet-Nagórska Uniwersytet Śląski

Stan wyższej konieczności w działalności lekarskiej………………….22

Mgr prawa Paweł Daniluk Uniwersytet w Białymstoku

Cel leczniczy w świetle poglądów doktryny prawa………………………37

Dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, Mgr prawa Aneta Łazarska Akademia Medyczna w Warszawie

Materialnoprawne elementy aktu zgody pacjenta w ujęciu prawnym i medycznym………………………………………………………………..48

Mgr prawa Jan Kulesza Uniwersytet Łódzki

Brak zgody pacjenta na zabieg leczniczy, a lekarski obowiązek udzielania pomocy………………………………………………………………………66

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prawa pacjenta i zadośćuczynienie pieniężne za ich naruszenie
w prawie medycznym i cywilnym
…………………………………………………84

Dr n. prawn. Beata Janiszewska Uniwersytet Warszawski

Zadośćuczynienie za krzywdę w sprawach medycznych…………….97

Dr n. med. Elżbieta Skupień
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Opiniowanie w sprawach o unieważnienie testamentu lub umowy darowizny …………………………………………………………………………………. 111

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia
12 grudnia 2003r., II C 911/01/5
……………………………………………….122

Scroll to Top