Prawo i Medycyna nr 20 3/2005

PiM_nr_20_3_2005

Dr n. prawn. Barbara Namysłowska-Gabrysiak Uniwersytet Warszawski

Błąd lekarski czy niepowodzenie w leczeniu? ………………………………… 5

Mgr prawa Dominika Tykwińska-Rutkowska Uniwersytet Gdański

Powództwa wrongful birth i wrongful conception w świetle
orzecznictwa sądowego. Wybrane uwagi
………………………………………. 16

Mgr prawa Magdalena Bilecka Uniwersytet Łódzki

Proces o złe urodzenie (uwagi do wyroków Sądu Okręgowego
w Łomży oraz Sądu Apelacyjnego w Białymstoku)
………………………. 29

Mgr prawa Wojciech Nowak Uniwersytet Śląski

Prawne formy zgody pacjenta na eksperyment medyczny (zagadnienia cywilnoprawne)………………………………………………………. 45

Mgr prawa Julia Kapelańska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Era genomu. Prawne regulacje patentowania DNA oraz ochrona informacji genetycznych ……………………………………………………………… 58

Mgr prawa Adrian Niewęgłowski
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Reglamentacja administracyjna w zakresie dopuszczania
do obrotu produktów leczniczych
………………………………………………… 73

Prof. dr hab. med. Stefan Raszeja Akademia Medyczna w Gdańsku

Osobiste refleksje na temat tanatologii – klasycznego działu medycyny sądowej ……………………………………………………………………….. 86

Dr n. prawn. Beata Janiszewska
Uniwersytet Warszawski,
Prof. dr hab. med. Tadeusz Szreter
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie Dr n. prawn. Maria Boratyńska

Uniwersytet Warszawski

…bo na sali pooperacyjnej zabrakło miejsc – proces cywilny
o odszkodowanie. Model dydaktyczny
………………………………………….. 97

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie
z dnia 2 października 2003 r., I ACa 369/03
……………………………….. 125

Dr n. prawn. Jarosław Wyrembak Uniwersytet Warszawski

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2004 r.
V KK 37/04
………………………………………………………………………………… 136

Scroll to Top