Prawo i Medycyna nr 21 2/2005

PiM_nr_21_2_2005

Prof. dr hab. n. prawn. Marian Filar Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Odpowiedzialność zawodowo-deontologiczna lekarzy polskich wykonujących zawód na obszarze państw członkowskich
Unii Europejskiej – aspekty materialne i procesowe
……………………… 5

Dr n. prawn. Jarosław Wyrembak Uniwersytet Warszawski

Przedawnienie w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy ………………………………………………………………………. 19

Dr n. prawn. Małgorzata Serwach Uniwersytet Łódzki

Czasowy zakres ochrony z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej …………………………….. 37

Mgr prawa Justyna Piś-Barganowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Koncepcje odpowiedzialności deliktowej osób chorych
psychicznie w prawie anglosaskim
………………………………………………. 52

Dr n. med. Artur Ostrzyżek Akademia Świętokrzyska w Kielcach

Prawo do ochrony zdrowia w świetle artykułu 68 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku ………………….. 65

Mgr prawa Anita Turek Uniwersytet Rzeszowski

Rola Rzecznika Pacjenta w świetle konstytucyjnej ochrony
praw człowieka
……………………………………………………………………………. 76

Mgr prawa Andrzej Pietruszyński
Kancelaria prawna Modrzejewski Wypychowska Gersdorf, sp.j.

Ubezpieczenia społeczne ……………………………………………………………… 91

Dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie

Ubezpieczenie pielęgnacyjne w Niemczech…………………………………. 100

Mgr prawa Rafał Rzepka Uniwersytet Wrocławski

Medycyna w okresie Złotego Wieku Islamu ……………………………….. 111

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 17 grudnia 2003 r.,
II C 844/01/5
……………………………………………………………………………… 129

Scroll to Top