Prawo i Medycyna nr 22 1/2006

PiM_nr_22_1_2006

Prof. dr hab. n. prawn. Zdzisław Kubot Uniwersytet Wrocławski

Koncepcja udzielania ponadlimitowych świadczeń
zdrowotnych w stosunku zobowiązaniowym świadczeniodawcy
z Narodowym Funduszem Zdrowia
……………………………………………….. 5

Sędzia Aldona Wapińska Sąd Apelacyjny w Warszawie

Przegląd zagadnień w sprawach o zapłatę za świadczenia ponadlimitowe rozpoznawanych w Sądzie Apelacyjnym
w Warszawie
……………………………………………………………………………….. 18

Dr n. prawn. Beata Janiszewska Uniwersytet Warszawski

Świadczenia ponadlimitowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego ….. 40

Dr n. prawn. Beata Janiszewska Uniwersytet Warszawski

Alokacja środków w ramach umowy z Kasami Chorych
(na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego)
……………………………………… 63

Dr n. hum. Paweł Łuków
Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP

Racjonowanie opieki medycznej na Oddziałach
Intensywnej Terapii
…………………………………………………………………….. 78

Mgr prawa Anita Turek Uniwersytet Rzeszowski

Wybrane problemy realizacji konstytucyjnego prawa
do ochrony zdrowia………………………………………………………………………
91

Mgr prawa Jan Kulesza Uniwersytet Łódzki

Lekarski obowiązek pomocy na tle obowiązku ogólnoludzkiego (art.162 k.k.) ……………………………………………………………………………… 104

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 30 grudnia 2003 r.,
IC 110/02
…………………………………………………………………………………… 116

Dr n. prawn. Jarosław Wyrembak Uniwersytet Warszawski

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2005 r.,
V KK 375/04
………………………………………………………………………………. 125

Scroll to Top