Prawo i Medycyna nr 23 2/2006

PiM_nr_23_2_2006

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prokreacja medycznie wspomagana i inżynieria genetyczna
– konieczność regulacji prawnych
…………………………………………………. 5

Dr n. prawn. Joanna Haberko
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr n. med. Rafał Kocyłowski
Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczególna postać tajemnicy lekarskiej w przypadku stosowania technik wspomaganego medycznie rozrodu …………………………………. 18

Mgr prawa Zuzanna Pepłowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zastępcze macierzyństwo w prawie USA ……………………………………… 33

Dr n. prawn. Małgorzata Gałązka Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prawnokarne oceny klonowania człowieka ………………………………….. 48

Mgr prawa Julia Kapelańska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Klonowanie człowieka i embrionalne komórki macierzyste w świetle prawa porównawczego …………………………………………………………………. 64

Sędzia Mariusz Żelichowski Sąd Rejonowy w Kielcach

Zarządzenie sądu opiekuńczego w trybie art. 109 kro względem embrionów nadliczbowych …………………………………………………………… 77

Dr hab. n. prawn. Elwira Marszałkowska-Krześ Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Gładysz Akademia Medyczna we Wrocławiu

Zwalczanie ptasiej grypy a regulacje prawne ……………………………….. 88

Prof. dr hab. n. prawn. Marian Filar Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Odpowiedzialność karna za nieuzasadnione zarzuty
wobec lekarza lub zakładu opieki zdrowotnej
………………………………. 99

Dr Marek Stankiewicz
Red. Nacz. Gazety Lekarskiej

Menedżer w kontaktach z mediami ……………………………………………. 114

Mgr prawa Małgorzata Rol Uniwersytet Śląski w Katowicach

Metody reklamy produktów leczniczych na tle ustawy
Prawo Farmaceutyczne
……………………………………………………………… 128

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2005 r. ( I CK 18/05 ) …. 141

Scroll to Top