Prawo i Medycyna nr 24 3/2006

PiM_nr_24_3_2006

Dr n. prawn. Daniel Eryk Lach
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych……………………………………….. 5

Dr n. prawn. Beata Janiszewska Uniwersytet Warszawski

Połączenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
– uwagi na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
……………. 22

Mgr prawa Jan Ciechorski
Statut ZOZ jako źródło prawa pracy …………………………………………… 38

Sędzia Sądu Najwyższego Zbigniew Strus Sąd Najwyższy

Przedawnienie roszczeń za szkody na osobie ……………………………….. 51

Dr n. prawn. Paweł Daniluk Sąd Okręgowy w Białymstoku

Obowiązek lekarza udzielenia pacjentowi informacji w związku
z podejmowanymi czynnościami leczniczymi
……………………………….. 72

Dr n. prawn. Joanna Haberko
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Analiza prawna i postulaty zmiany Formularzy świadomej zgody pacjentki na leczenie operacyjne……………………………………………………… 85

Dr n. med. Krzysztof Kordel
Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Prowadzenie dokumentacji medycznej – implikacje dowodowe …. 100

Dr n. prawn. Małgorzata Świderska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prawo do godnej śmierci w świetle nowej regulacji prawnej
we Francji
…………………………………………………………………………………. 111

Dr n. med. Tomasz Zyss
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Problemy medyczne i etyczne przy opiniowaniu rentowym z zakresu psychiatrii …………………………………………………………………………………. 119

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 września 2005 r.,
I ACa 510/05
……………………………………………………………………………… 134

Scroll to Top