Prawo i Medycyna nr 26 1/2007

PiM_nr_26_1_2007

Prof dr hab. n. prawn. Jan Jończyk

Uniwersytet Wrocławski

Publiczna opieka zdrowotna ………………………………………………………………….. 5

Prof dr hab. n. prawn. Zdzislaw Kubot

Uniwersytel Wrocławski

Ordynatorskie i nieordynatorskie systemy prowadzenia oddziałów szpitalnych …………………………………………………………………….. 18

Dr hab. n. hum. Paweł Łuków, Dr n. med Iwona Wrześniewska- Wal

Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP

Ordynator a konsultant: możliwości i zasadność zmian w polskiej służbie zdrowia ………………………………………………………………. 34

Dr n. prawn. Beata Janiszewska

Uniwersytet Warszawski

Odpowiedzialność za długi połączonych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego) …………………………………….. 51

Dr n. prawn. Joanna Haberko

Uniwersytet Adana Mickiewicza w Poznaniu

Konsumencki charakter umowy o świadczenie zdrowotne ……………………. 70

Dr n. prawn. Daniel Erik Lack

Uniwersytet Adana Mickiewicza w Poznaniu

Ameryka w Europie – Health Maintenance Organizations (HMO)

-część 2 ………………………………………………………………………………………….. 88

Dr n. prawn. Paweł Daniluk

Sad Rejonowy w Eialymstoku

Zabieg ,,chirurgicznej zmiany płci” u transseksualistów

jako czynność lecznicza …………………………………………………………………… 99

Mgr prawa Wojciech Burek

Uniwersytet Jagielloński

Interpretacja ewolucyjna Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

na przykładzie orzecznictwa w sprawach sytuacji prawnej transseksualistów pooperacyjnych …………………………………………………. 114

ORZECZNICTWO

Prof dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej

z dnia 22 lutego 2006 r. (III CZP 8/06) …………………………………………… 129

Prof dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2005 r. (V CK 349/05) .. 133

Scroll to Top