Prawo i Medycyna nr 27 2/2007

PiM_nr_27_2_2007

Prof. dr hab. n. prawn. Eugeniusz Kowalewski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr n. prawn. Małgorzata Serwach

Uniwersytet Łódzki

Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych ofiarom

wypadków drogowych 5

Dr n. prawn. Maria Boratyńska

Uniwersytet Warszawski

Niektóre aspekty świadomej zgody pacjenta na leczenie na tle

orzecznictwa Sądu Najwyższego. Część 1. Sprzeciw pro futuro 23

Dr n. prawn. Beata Janiszewska

Uniwersytet Warszawski

Dobro pacjenta czy wola pacjenta – dylemat prawa i medycyny (uwagi o odmowie zgody na leczenie oraz o dopuszczalności oświadczeń pro futuro) 33

Dr n. prawn. Małgorzata Swiderska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Forma zgody na zabieg medyczny 51

Dr Paweł Andruszkiewicz, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kański Akademia Medyczna w Warszawie

Obowiązek resuscytacji w przypadku zatrzymania krążenia

– uwagi na tle praktyki oraz prawa polskiego i obcego 60

Dr n. prawn. Joanna Haberko Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Koniec życia człowieka a kres podmiotowości prawnej. Kilka uwag

na temat czy prawnik i lekarz zrozumieją się „stwierdzając zgon” 71

Dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, Mgr prawa Aneta Łazarska Akademia Medyczna w Warszawie

Prawno-medyczna wykładnia „obawy rychlej śmierci”

jako przesłanka ważności testamentu ustnego 86

Mgr prawa Jan Kułesza Uniwersytet Łódzki

O ewolucji lekarskiego obowiązku pomocy na tle obowiązku

ogólnoludzkiego 101

Mgr pielęgniarstwa Aneta Milik Akademia Medyczna we Wrocławiu Przymus bezpośredni w psychiatrii w świetle

obowiązujących przepisów 112

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 15 lipca 2003 r. (IC 955/98). Glosa 128

Dr n. prawn. Paweł Daniluk

Sąd Rejonowy Warszawa-Żoliborz

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie

z dnia 18 marca 2005 r. (I ACa 784/04) 138

Mgr prawa Justyna Piś-Barganowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2005 r.

V CK 746/2004 144

Scroll to Top