Prawo i Medycyna nr 28 3/2007

PiM_nr_28_3_2007

Dr n. prawn. Maria Boratyńska Uniwersytet Warszawski

Niektóre aspekty świadomej zgody pacjenta na leczenie na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego – Część 2.

Zakres udzielonej zgody i rozmieszczenie ciężaru dowodu 5

Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Odpowiedzialność cywilna lekarza i szpitala za wrongful conception,

wrongful birth, wrongful life w orzecznictwie europejskim (2000-2005)  19

Prof. dr hab. n. med. Romuałd Dębski

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Meandry i bezdroża polskiej medycyny prenatalnej

– refleksje klinicysty 39

Dr n. prawn. Lech K. Paprzycki Sędzia Sądu Najwyższego

Granice prawnokarnej ochrony życia i zdrowia człowieka na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2006 r.

(I KZP 18/06) 53

Dr n. prawn. Joanna Haberko Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Konsekwencje prawne żywego i martwego urodzenia 64

Mgr prawa Dominika Tykwińska-Rutkowska Uniwersytet Gdański

Zapłodnienie in vitro – problematyka administracyjnoprawna

(na kanwie orzeczenia WSA z dnia 2006-08-30) 80

Mgr prawa Hanna Kwiatkowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Odpowiedzialność cywilna lekarza za szkody wyrządzone przez leki

w prawie USA 97

Dr n. prawn. Małgorzata Paszkowska

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Prawo pacjenta do planowanego leczenia w innym państwie

Unii Europejskiej 109

Prof dr hab. n. med. Marek Sanecki, Dr n. med. Janusz Opołski Szkoła Zdrowia Pubłicznego CMKP

Dualny system opieki zdrowotnej w Chile 124

RECENZJA

Stanisław Przyjemski

Juliusz Duda: Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (rec. Dr n. prawn. Emerytowany Sędzia SN Stanisław Przyjemski) 136

ORZECZNICTWO

Prof dr n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2006 r. ( I CSK 191/05 ) …. 142

Scroll to Top