Prawo i Medycyna nr 29 4/2007

PiM_nr_29_04-07

Dr hab. n. hum. Paweł Łuków

Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie

Etyczne podstawy świadomej zgody na postępowanie medyczne

w Europejskiej Konwencji Bioetycznej 5

Dr n. prawn. Beata Janiszewska Uniwersytet Warszawski

Uwagi o charakterze prawnym odmowy zgody na interwencję medyczną 23

Adwokat Robert Karcz Kancelaria Adwokacka w Kielcach

Obrona pacjenta przed niechcianą transfuzją w praktyce sądowej 36

Dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk Akademia Medyczna w Warszawie Mgr prawa Aneta Łazarska Sąd Rejonowy Warszawa-Wola

O granicach zgody pacjenta na czynność medyczną podwyższonego ryzyka …. 50

Dr n. prawn. Piotr Wiatrowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prawnokarne znaczenie zakłóceń czynności psychicznych sprawcy czynu zabronionego 61

Lek. Izabela Sakowska

Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

Zgoda na wykonanie czynności medycznych wobec osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa 79

Mgr prawa Anna Zaremba Uniwersytet Jagielloński

Rola modelowego wzorca osobowego dla przypisania odpowiedzialności karnej za błąd lekarski w prawie polskim i angloamerykańskim – analiza prawnoporównawcza 89

MISCELANEA

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko Akademia Medyczna w Warszawie

Czy lekarz prawy musi znać prawo – refleksje praktyka 105

Mgr prawa Wioletta Witoszko Uniwersytet w Białymstoku

Umowa o staż podyplomowy lekarza 118

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie, I wydział Cywilny

z dnia 21. lutego 2006 r., IA Ca 69/06 130

Dr n. prawn. Stanisław M. Przyj emski Emerytowany Sędzia Sądu Najwyższego

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2005 r.

(II KK 2/05) 141

Scroll to Top