Prawo i Medycyna nr 30 1/2008

PiM_nr_30_1_2008

Prof. dr hab. n. prawn. Andrzej Zoll Uniwersytet Jagielloński

Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej a prawo lekarza do strajku 6

Dr n. prawn. Jan Kulesza Uniwersytet Łódzki

Źródła obowiązku gwaranta a odpowiedzialność karna lekarza

za zaniechanie pomocy 14

Dr n. prawn. Beata Janiszewska Uniwersytet Warszawski

Ponadlimitowe świadczenia zdrowotne udzielane w schorzeniach

przewlekłych (uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego) 26

Prof. dr hab. n. hum. Jacek Hołówka Uniwersytet Warszawski

Manipulacje na ludzkich zarodkach 41

Dr n. prawn. Joanna Haberko Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Mgr teologii Krzysztof Olszewski Pontificia Universita Lateranese w Rzymie

Moralne i prawne aspekty dążenia małżonków do posiadania dziecka

w kontekście techniki zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro) 65

Dr n. prawn. Maria Boratyńska Uniwersytet Warszawski

Umowa w sprawie zapłodnienia pozaustrojowego 81

Prof. dr hab. n. med. Marek Sanecki Dr n. med. Janusz Opolski,

Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP

Reforma izraelskiego systemu ubezpieczeń i opieki zdrowotnej 97

Mgr prawa Dominika Złakowska-Cieślak

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Odpowiedzialność publicznego zakładu opieki zdrowotnej

w Hiszpanii za szkody wyrządzone przy leczeniu 110

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 września 2005 r.

(I ACa 236/05, LEX nr 175206) 127

Mgr prawa Małgorzata Krywko Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2006 r.

(III CZP 8/06) 139

Scroll to Top