Prawo i Medycyna nr 31 2/2008

PiM_nr_31_2_2008

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Odmowa poddania się leczeniu przez poszkodowanego jako przyczynienie się do szkody w prawie porównawczym 5

Prof. dr hab. n. prawn. Teresa Dukiet-Nagórska Uniwersytet Śląski

O potrzebie wypracowania standardów postępowania dotyczących niepodjęcia terapii i jej zaprzestania 17

Dr n. prawn. Paweł Daniluk Instytut Nauk Prawnych PAN

Czynność lecznicza jako kontratyp 27

Dr n. prawn. Marcin Śliwka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prawo pacjenta doświadczenia opieki zdrowotnej w stanie nagłym 44

Dr n. prawn. Marek Krzysztof Kolasiński Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Perspektywy uelastycznienia globalnych standardów ochrony własności intelektualnej farmaceutyków 63

Mgr prawa Marta Kosiedowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zmiana płci w prawie włoskim 76

Dr n. prawn. Maria Boratyńska Uniwersytet Warszawski

O łamaniu przepisów dopuszczających przerywanie ciąży 88

Dr n. prawn. Joanna Haberko Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Mgr teologii Krzysztof Olszewski Pontificia Universita Lateranese w Rzymie

Jeszcze o moralnych i prawnych aspektach dopuszczalności zabiegów

in vitro – polemika 104

Dr n. prawn. Maria Boratyńska, Dr n. prawn. Przemysław Konieczniak Uniwersytet Warszawski

Prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego

– odpowiedź J. Haberko i K. Olszewskiemu 120

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny

z dnia 23.XI.2006 r. (I ACa 561/06) 140

Scroll to Top