Prawo i Medycyna nr 33 4/2008

PiM_nr_33_4_2008

Dr Marek Balicki

SPZOZ Szpital Wolski im. Dr Anny Gostyńskiej

Przekształcenia s.p. ZOZ-ów w spółki kapitałowe (projekty ustaw) 5

Brój. dr hab. n. prawn. Zdzisław Kubot Uniwersytet Wrocławski

Transfer mienia w zakresie przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe 15

Prof. dr hab. n. med. Marek Sanecki

Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie

Przebieg i rezultaty reform ubezpieczeń i opieki zdrowotnej

w Argentynie i w Kolumbii 34

Dr n. prawn. Stanisław Bocianowski Paryż

System ubezpieczeń zdrowotnych we Francji 46

Dr n. prawn. Beata Janiszewska Uniwersytet Warszawski

Uwagi o legalności przeprowadzenia operacji (na tle wyroku Sądu

Najwyższego z dnia 14,10.2005r., III CK 99/05) 58

Dr n. prawn. Kinga Bączyk-Rozwadowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Problemy prawne zabiegu cesarskiego cięcia 69

Dr n. prawn. Anna Augustynowicz

Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie

Tajemnica zawodowa lekarza a współdziałanie z organami ścigania 83

Dr n. prawn. Monika Tomaszewska

Uniwersytet Opolski

Metodologiczny status pojęć – przesłanek ubezwłasnowolnienia

na przykładzie choroby psychicznej 99

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 sierpnia 2007 r.

I CSK 125/07 114

Dr n. prawn. Jan Kulesza

Uniwersytet Łódzki

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 2007 r„

V CSK 396/06 120

RECENZJE

Prof. dr hab. n. prawn. Mana Szewczyk

Uniwersytet Jagielloński

Recenzja monografii Teresy Dukiet-Nagórskiej, prof. Uniwersytetu Śląskiego, zatytułowanej „Autonomia pacjenta w polskim prawie karnym” 130

Dr n. prawn. Iwona Wrześniewska-Wal

Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie

Recenzja książki Jacka Sadomskiego „Konflikt zasad – ochrona dóbr osobistych a wolność prasy” 137

Scroll to Top