Prawo i Medycyna nr 34 1/2009

PiM_nr_34_1_2009

Prof. dr hab. n. prawn. Zdzisław Kubot Uniwersytet Wrocławski

Rodzaje komercjalizacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej 5

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedłcach

Kierunki reformy opieki zdrowotnej w świetle uzgodnień „Podstolika Zdrowie” Obrad Okrągłego Stołu (w XX rocznicę obrad Okrągłego Stołu) 23

Lek. dent. Justyna Grudziąż-Sękowska

Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie

Konferencja Ministerialna Krajów Regionu Europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Karta z Tallina, 2008 r. 33

Dr n. prawn. Monika Urbaniak Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Prawo do ochrony zdrowia w Konstytucji Republiki Włoskiej 45

Mgr prawa Witold Preiss Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty – propozycje

de lege ferenda 60

Dr n. prawn. Agnieszka Rabiega

Uniwersytet Łódzki

Reklama produktów leczniczych kierowana do publicznej wiadomości (w świetle obowiązujących przepisów i orzeczeń Głównego Inspektora Farmaceutycznego) 78

Mgr prawa Magdalena Pniewska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Odpowiedzialność lekarza za przyjęcie korzyści materialnych w związku z reklamą produktu leczniczego 94

Dr n. prawn. Sebastian Oraniec

School of Law, Melbourne University

Umowy o macierzyństwo zastępcze według common law w Australii 112

Mgr prawa Agata Skorek

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Testy genetyczne w interesie osób trzecich – uwagi na tle IV Protokołu dodatkowego do Europejskiej Konwencji Bioetycznej w sprawie testów genetycznych 124

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Aix-en-Provence z 21. grudnia 2006 r.

(D. 2007, n° 26) 138

Scroll to Top