Prawo i Medycyna nr 36 3/2009

PiM_nr_36_3_2009

Dr Marek Balicki

SPZOZ Szpital Wolski im. Anny Gostyńskiej

„Koszyk” świadczeń gwarantowanych – nowe regulacje 5

Dr n. prawn. Grzegorz Jędrejek Katolicki Uniwersytet Lubelski

Zakończenie likwidacji samodzielnych publicznych zakładów

opieki zdrowotnej    14

Dr n. med. Jakub Pawlikowski Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prawo do wyrażania sprzeciwu sumienia przez personel medyczny –

problemy etyczno-prawne   29

Dr n. prawn. Justyna Holocher,

Dr n. prawn. Marta Soniewicka,

Uniwersytet Jagielloński

Analiza prawna umowy o zastępcze macierzyństwo  43

Dr n. prawn. Joanna Haberko Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytucja świadka zgody na czynności diagnostyczne i terapeutyczne będące eksperymentem medycznym w świetle Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy Prawo farmaceutyczne  61

Mgr prawa Marta Otto Uniwersytet Łódzki

Wpływ przyjętej definicji niepełnosprawności na zakres przyznanej (rzeczywistej) ochrony przed dyskryminacją w zatrudnieniu na podstawie Americans with Disabilities Act  76

Wyróżnienie – Mgr prawa Izabela Adrych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Informed consent – świadoma zgoda pacjenta na zabieg

w prawie amerykańskim  89

Wyróżnienie – Studentka V roku prawa Natalia Dudek Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Oświadczenia pacjenta pro futuro w świetle rozwiązań austriackich  104

Wyróżnienie – Mgr prawa Anna Kobińska Uniwersytet Jagielloński

Ograniczenie in vitro tylko dla małżeństw  118

OPINIA

Sędzia Mariusz Żelichowski Sąd Rejonowy w Kielcach

Opinia prawna w przedmiocie „Konsekwencje dla polskiego systemu prawnego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Tysiąc przeciwko Polsce”  133

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie – Wydział I Cywilny

z 12 X 2006 r. I Ca 377/06  145

Scroll to Top