Prawo i Medycyna nr 39 2/2010

PiM_nr_39_2_2010

Prof. dr hab. n. prawn. Zdzisław Kubot

Uniwersytet Wrocławski

Status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

a komercyjne usługi medyczne  5

Dr n. prawn. Kinga Bączyk-Rozwadowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Roszczenia odszkodowawcze rodzin poszkodowanych pacjentów

po nowelizacji kodeksu cywilnego (art. 446 § 4)  25

Dr n. prawn. Ewa Płebanek

Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

Odpowiedzialność karna lekarza za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w aspekcie leczenia za pomocą nierozpowszechnionych lub nowatorskich metod terapeutycznych  48

Dr n. prawn. Jan Kułesza

Uniwersytet Łódzki

Prawnokarne środki ochrony przed przemocą przysługujące lekarzowi

w związku z wykonywaniem zawodu – zagadnienia podstawowe 68

Dr n. prawn. Justyna Bałcarczyk, Dr n. prawn. Monika Tenenbaum

Uniwersytet Wrocławski

Projekt ustawy o testamencie biologicznym w prawie włoskim 81

Agnieszka Szydłowska

Studentka V roku Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Umowa o macierzyństwo zastępcze w prawie izraelskim 95

Dr n. prawn. Anna Jacek Uniwersytet Rzeszowski

Status zawodu ratownika medycznego – uwagi de lege lata

oraz de lege ferenda  112

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2006 r.,

IACa 973/05, LEX 252827  125

Mgr prawa Izabeła Adrych Uniwersytet Gdański

Wyrok Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 17 maja 2007 r.,

III CSK 429/06, LEX 274129  135

Scroll to Top