Prawo i Medycyna nr 40 3/2010

PiM_nr_40_-3_2010

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia

Polemika z tezami artykułu Prof. dr hab. Z. Kubota „Status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

a komercyjne usługi medyczne” (Nr 2/2010 Prawa i Medycyny)  5

Dr n. prawn. Monika Urbaniak, Dr n. med. Rafał Staszewski Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Podstawy prawne finansowania badań klinicznych w Polsce.

Obowiązek finansowy sponsora a udział publicznego płatnika w finansowaniu świadczeń zdrowotnych  14

Prof dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prawo wobec lekarza (od starożytności do czasów współczesnych) 36

Dr n. prawn. Marcin Śliwka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Czy polskie prawo medyczne spełnia oczekiwania społeczne? 43

Prof. dr hab. n. prawn. Roman Tokarczyk Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zarys amerykańskiego prawa medycznego. Część I 52

Mgr prawa Agata Skrabucha

Kancelaria Radców Prawnych s. c. „Kalwas i Wspólnicy” w Warszawie

Błąd lekarski w sądzie  66

Dr n. prawn. Rafał Patryn

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Trudności interpretacyjne pojęcia „pacjent małoletni”

w prawie medycznym 73

Mgr prawa Paweł Sukiennik

Leadenhałł, Polska SA

Wariacje ubezpieczeniowe na tematy egzystencjalne dla każdego

lekarza i dyrektora szpitala 80

Sędzia Sądu Najwyższego Zbigniew Struś (w stanie spoczynku)

Uwagi o odszkodowaniu w razie śmierci najbliższego członka rodziny … 86

Natalia Karczewska

Studentka V roku prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wola pacjenta czy decyzja lekarza? Kontrowersje wobec konieczności

dokonania transfuzji krwi u Świadków Jehowy 108

ORZECZNICTWO

Prof dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz

Wyrok Sądu najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 kwietnia 2007 r„

IICSK2/07 125

Scroll to Top