Prawo i Medycyna nr 41 4/2010

PiM_nr_41_-4_-2010

Prof. dr hab. n. prawn. Zdzisław Kubot Uniwersytet Wrocławski

Komercyjne usługi medyczne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Odpowiedź na polemikę Ministerstwa Zdrowia)

Prof. dr hab. n. prawn. Eugeniusz Kowalewski,

Dr n. prawn. Marcin Śliwka,

Dr n. prawn. Monika Wałachowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kompensacja szkód wynikłych z „błędów medycznych”. Ocena

projektowanych rozwiązań prawnych

Dr n. prawn. Monika Tenenbaum-Kulig Uniwersytet Wrocławski

Mechanizm pozasądowego uzyskiwania odszkodowania

lub zadośćuczynienia za błąd medyczny w ujęciu projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dr n. ekonom. Alicja Sobczak,

Dr n. med. Janusz Opolski,

Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie

Koncepcja stewardship w ochronie zdrowia 

Prof. dr hab. n. prawn. Zdzisław Kubot Uniwersytet Wrocławski

Status prawny diagnosty laboratoryjnego

Dr hab. n. med. Bogdan Solnica

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków Znaczenie badań laboratoryjnych w medycynie zapobiegawczej

i naprawczej  81

Dr n. med. Ewa Świątkowska Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Kontrola czynności diagnostyki laboratoryjnej 91

Mec. Grażyna Filipowska-Kejna

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie

Pobranie materiału biologicznego do badań  118

Mgr Zdrowia Publicznego Przemysław Szetela

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Ustawowe tryby udzielania zamówień publicznych w polskim systemie

ochrony zdrowia – przetarg nieograniczony 123

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11.10.2007r.,

IVCSK 174/07* 136

Sprostowanie

Redakcja przeprasza P. Natalię Karczewską, Autorkę jednego z artykułów opublikowanych w poprzednim (41) numerze PiMza mylne podanie danych osobowych.

Prostujemy:

Mgr prawa Natalia Karczewska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wola pacjenta czy decyzja lekarza? Kontrowersje wobec konieczności dokonania transfuzji krwi u Świadków Jehowy.

Scroll to Top