Prawo i Medycyna nr 42 1/2011

PiM_nr_42_1_2011

Prof. dr hab. n. hum. Paweł Łuków

Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie

Rola światopoglądów w tworzeniu prawa medycznego  5

Prof. dr hab. n. prawn. Teresa Dukiet-Nagórska Uniwersytet Śląski

Ocena prawnokarna niektórych decyzji lekarskich powodowanych

względami pozamedycznymi 25

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

„Procesy leklarskie” w orzecznictwie europejskim (w latach 2004-2008 –

wybrane orzeczenia) 40

Mgr prawa Maciej Syska Uniwersytet Warszawski

Zgoda na zabieg medyczny oraz oświadczenia pro futuro w ustawodawstwie

i orzecznictwie francuskim i belgijskim. Część I    57

Prof. dr hab. n.prawn. Roman Tokarczyk Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zarys amerykańskiego prawa medycznego. Część II    83

Dr n. prawn. Iwona Wrześniewska-Wal

Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie

Wnioskowy tryb przyjęcia do szpitala psychiatrycznego –

nowelizacja ustawy 105

Adw. Wojciech Wyjątek,

Kancelaria Adwokacka T. Henclewski, W Wyjątek w Poznaniu Dr n. med. Jacek Bojakowski Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wybrane aspekty tzw. opinii pozaprocesowej w procesie karnym 118

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Apelacyjnego Wydział I Cywilny w Katowicach

z dnia 21 listopada 2007 r., I ACa 617/07 126

Dr n. prawn. Adrian Niewęgłowski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, z dnia 9 lipca 2010 r.,

I ACa 655/10  131

Scroll to Top