Prawo i Medycyna nr 43 2/2011

PiM_nr_43_2_2011

Dr n. hum., Mgr prawa Joanna Różyńska

Uniwersytet Warszawski

Standard minimalnego ryzyka 5

Dr n. prawn. Tomasz Pietrzykowski

Uniwersytet Śląski

Nowa dyrektywa o doświadczeniach na zwierzętach – wątpliwości,

wyzwania i szanse 23

Dr n. prawn. Ewa Plebanek

Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

Przestępstwa aborcyjne – praktyczna interpretacja znamion czynności

wykonawczej 33

Mgr prawa Natalia Karczewska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sterylizacja w prawie angielskim  56

Mgr prawa Maciej Syska

Uniwersytet Warszawski

Zgoda na zabieg medyczny oraz oświadczenia pro futuro

w ustawodawstwie i orzecznictwie francuskim i belgijskim. Cz. II.

Postulaty de lege ferenda wobec ustawodawcy polskiego 75

Dr Grzegorz Jasiński

Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie

Transgraniczna opieka zdrowotna w Unii Europejskiej –

nowa dyrektywa U. E 100

Dr n. prawn. Monika Tenenbaum-Kulig

Uniwersytet Wrocławski

Recenzja książki pod red. M. Safjana „Prawo wobec medycyny

i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami”, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011, s. 474  114

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie I Wydział Cywilny z dnia 4 marca

2009 r., I ACa 12/09  128

Mgr prawa Radosław Tymiński

Biuro Analiz Sejmowych

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 października

2007r. (sygn. akt I ACa 920/07, LEX nr 570272) 140

Scroll to Top