Prawo i Medycyna nr 46 1/2012

PiM_nr_46_1_2012

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Problem dostępu pacjenta i osób bliskich

do dokumentacji medycznej ponownie przywołany 5

Mgr prawa Grażyna Ladrowska

Wiełkopołski Oddział Wojewódzki NFZ

Prawo dostępu pacjenta i osób przez niego upoważnionych

do dokumentacji medycznej  14

Mgr prawa Mirosława Kropidłowska-Bąbełek Wiełkopołski Oddział Wojewódzki NFZ

Przetwarzanie dokumentacji medycznej 28

Dr n. prawn. Radosław Tymiński Kancełaria Sejmu

Odpowiedzialność lekarza za udzielenie informacji nadmiernej  44

Mgr prawa Natałia Karczewska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Regulacja prawna odpowiedzialności cywilnej zakładu leczniczego

i lekarza w Chinach 59

Mgr prawa Aleksandra Komar Kancełaria Adwokacka P. Kruszyńskiego Dr Piotr Szenk

Szpital Powiatowy w Sochaczewie

Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej pacjentowi

w stanie nietrzeźwym, który odmawia przyjęcia tejże pomocy, a odpowiedzialność karna lekarza z art. 162 § 1 kk 66

Mgr prawa Rafał Lach Uniwersytet Śląski

Zakres zastosowania regulacji, zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, odnoszących się do wykonywania transportu sanitarnego 76

PRACE WYRÓŻNIONE w Konkursie na najlepszy esej poruszający tematykę prawa medycznego – II edycja 84

Mgr prawa Joanna Ostojska Uniwersytet Warszawski

O problemie podmiotowości prawnej embrionu in vitro  84

Alicja Sieczych Uniwersytet Warszawski

Umowa o macierzyństwo zastępcze w prawie francuskim 99

ORZECZNICTWO

Prof dr n. prawn. Mirosław Nesterowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 7 listopada 2008 r.,

II CSK 259/08, LEX nr 577166  110

Sędzia Dariusz Drajewicz

Sąd Rejonowy Warszawa – Mokotów

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2010 r.,

sygn. akt III KK 152/10 116

Mgr prawa Anna Kobińska Uniwersytet Jagielloński

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2011 r.

(V CSK 256/10) 125

Scroll to Top