Prawo i Medycyna nr 47 2/2012

PiM_nr_47_2_2012

Dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk Warszawski Uniwersytet Medyczny Dr n. prawn. Aneta Łazarska Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy

Prawo pacjenta do zasięgnięcia dodatkowej opinii lekarskiej

oraz zwołania konsylium 5

Mgr prawa Kinga Kędzierska Uniwersytet Wrocławski

Dostęp cudzoziemców do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej

w Polsce 17

Mgr prawa Janina Ostojska Uniwersytet Warszawski

Sytuacja prawna dziecka urodzonego w drodze postmortalnej implantacji

embrionu in vitro  32

Mgr prawa Michał Sokołowski

Kancelaria Prawno-Podatkowa „Buczer” w Toruniu

Znieczulenia przy porodzie w świetle świadczeń gwarantowanych  47

Jakub Znamierowski

Student IV. roku Prawa Uniwersytetu Warszawskiego Dzieje prawa aborcyjnego w Trzeciej Rzeczypospolitej cz. I.,

lata 1989-1993  64

Dr n. prawn. Rafał Patryn Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Określenie zasady postępowania lekarza z należytą starannością

z płaszczyzny orzecznictwa sądowego  80

PRACE WYRÓŻNIONE w Konkursie na najlepszy esej poruszający

tematykę prawa medycznego – II edycja 91

Mgr Agnieszka Czechowska Uniwersytet Gdański

Wybrane zagadnienia chirurgicznej zmiany płci u osób dotkniętych

transseksualizmem w Polsce 91

Mgr Anna Nurczyńska Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Szkoda wyrządzona badaniem klinicznym w świetle nowelizacji przepisów

prawa farmaceutycznego 105

ORZECZNICTWO

Prof dr n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 3 grudnia 2009 r.

(II CK 337/09) 122

Mgr prawa Jan Ciechorski

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

z dnia 23 listopada 2010 r. sygn. III SA/Lu 339/10  129

RECENZJA

Dr n. prawn. Krzysztof Mularski Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Recenzja: Juliusz Duda, Cywilnoprawna problematyka transplantacji

medycznej, Warszawa 2011, Wolters Kluwer, s. 297  140

Scroll to Top