Prawo i Medycyna nr 48-49 3-4/2012

PiM_nr_48_49_3-4_2012

Dr n. prawn. Marcin Śliwka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wybrane czynniki determinujące działalność

wojewódzkich komisji orzekających o zdarzeniach medycznych 6

Dr n. prawn. Kinga Bączyk-Rozwadowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Odpowiedzialność zakładu leczniczego za winę organizacyjną w doktrynie i

orzecznictwie sądowym    24

Prof. dr hab. n. prawn. Ewa Bagińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Odpowiedzialność za utratę szansy przeżycia lub wyleczenia w orzecznictwie

amerykańskim  52

Dr n. prawn. Karol Pachnik

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Kryteria ustalania wysokości zadośćuczynienia w tzw. procesach medycznych a problem miarkowania  66

Mgr prawa Katarzyna Krupa-Lipińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Związek przyczynowy w „procesach lekarskich” 77

Mgr prawa Natalia Karczewska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Belgijski system wynagradzania szkód wynikających

z zabiegów medycznych 103

Dr n. prawn. Anna Augustynowicz

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szkoła Zdrowia Publicznego, CMKP w Warszawie Mgr prawa Alina Budziszewska-Makulska Ministerstwo Zdrowia

Nowe zasady przekazywania środków publicznych na realizację programów

zdrowotnych w świetle przepisów ustawy o działalności publicznej 114

Dr n. prawn. Marcin Śliwka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Udostępnianie dokumentacji medycznej zakładom ubezpieczeń

– uwagi krytyczne na tle ustawy o działalności ubezpieczeniowej 137

Jakub Znamierowski

Student IV roku Wydz. Prawa Uniwersytetu Warszawskiego Dzieje prawa aborcyjnego w Trzeciej Rzeczpospolitej,

część II. Lata 1993 – 2012  151

Dr n. prawn. Maria Boratyńska Uniwersytet Warszawski

Stygmat obrzezania. Obrzezanie rytualne na tle decyzji medycznych podejmowanych zgodnie z dobrem małoletniego.

(Uwagi na tle wyroku Sądu Krajowego w Kolonii z 27 maja 2012 r.) 175

Mgr prawa Jarosław Szewczyk Uniwersytet Jagielloński

Ochrona informacji genetycznych – badania genetyczne a zakaz dyskryminacji genetycznej w Stanach Zjednoczonych  193

PRACE WYRÓŻNIONE w Konkursie na najlepszy esej poruszający tematykę prawa medycznego – II edycja

Łukasz Pilarczyk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przestępstwo wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta. Aspekt

podmiotowy 209

Artur Aleksander Dąbrowski

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Próba samobójcza jako domniemana zgoda na podjęcie czynności leczniczych w celu ratowania życia 224

Scroll to Top