Prawo i Medycyna nr 5/2000

PiM_nr_5_2000

Prof. dr hab. prawa Marek Safjan Trybunał Konstytucyjny

Prawo polskie a Europejska Konwencja Bioetyczna……………………….. 5

Prof. dr hab. prawa Leszek Kubicki Instytut Nauk Prawnych PAN

Prawo medyczne – próba ustalenia zakresu ……………………………. 19

Prof. dr hab. medycyny Walerian Staszkiewicz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Dylematy medycyny………………………………………………. 27

Prof. dr hab. prawa Andrzej Zoll Uniwersytet Jagielloński

Zaniechanie leczenia – aspekty prawne ……………………………….. 31

Prof. dr hab. medycyny Barbara Świątek Akademia Medyczna we Wrocławiu

Błędy lekarskie w praktyce medyka sądowego…………………………… 39

Prof. dr hab. medycyny Tadeusz Tołłoczko Akademia Medyczna w Warszawie

Błąd lekarski. Spojrzenie klinicysty ………………………………….. 48

Prof. dr hab. prawa Marian Filar
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi
czynnościami lekarskimi
…………………………………………… 59

Prof. dr hab. prawa Eleonora Zielińska Uniwersytet Warszawski

Powinności lekarza w przypadku braku zgody na leczenie oraz wobec pacjenta w stanie terminalnym …………………………….. 73

Prof. dr hab. medycyny Bogdan Kamiński Akademia Medyczna w Warszawie

Racjonalne granice interwencji lekarskiej –wątpliwości medyczne i moralne……………………………………. 94

Dr n. prawnych Ewa Kulesza
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ochrona danych o stanie zdrowia w świetle ustawodawstwa europejskiego i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych ………………………… 101

Dyrektor ds. ekonom. Franciszek Gajek Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych –relacja pomiędzy szpitalem a Kasami Chorych ………………………. 114

Prof. dr hab. prawa Jan Jończyk Uniwersytet Wrocławski

Odpowiedzialność personelu medycznego według Kodeksu Pracy . . . . . . . . . . . . . . 118

Prof. dr hab. prawa Zdzisław Kubot Uniwersytet Wrocławski

Formy zatrudniania lekarzy w samodzielnych publicznych zakładach
opieki zdrowotnej
……………………………………………… 127

Dr nauk ekonom. Katarzyna Tymowska Uniwersytet Warszawski

Prywatyzacja opieki zdrowotnej w teorii i w praktyce……………………. 138

Dr Marek Balicki
Szpital Bielański – Samodzielny, Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wypowiedź w dyskusji panelowej „Prywatyzacja majątku w publicznych zakładach opieki zdrowotnej” …………………………. 148

WYPOWIEDZI PODCZAS OBRAD FORUM NADESŁANE DO REDAKCJI

Prof. dr hab. prawa Mirosław Nesterowicz

Wyrok Cour Administrative d’Appel de Paris z 9. 06. 1998 r. (D.1999.J.277)……………………………………………….. 151

Mgr Urszula Chmielewska, mgr Anna Karnas

Głos w sprawie uznania wyroku Apelacyjnego Trybunału Administracyjnego (Cour Administrative d’Appel de Paris) z dnia 9 czerwca 1998 r., jako wyznacznika kierunku przemian polskiego prawa medycznego………………………. 155

Dr n. praw. Ewa Kulesza W odpowiedzi na pytania………………………………………….. 157

Dr nauk medycznych Tadeusz Maria Zielonka Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Czy potrzebne jest prawo w medycynie? – komentarz lekarza, uczestnika obrad Forum…………………………………………. 162

ANEKS

Prof. dr hab. prawa Wanda Stojanowska Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Uwagi do Rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy Nr R(92)1 w sprawie wykorzystania analizy DNA w postępowaniu karnym …………… 167

Scroll to Top