Prawo i Medycyna nr 52-53 3-4/2013

PiM_nr_52_53_3-4_2013

Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

nr 4/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie tzw. klauzuli sumienia …. 7

Prof. dr hab. n. hum. Barbara Chyrowicz Katolicki Uniwersytet Lubelski

Zdanie odrębne dotyczące Stanowiska Komitetu Bioetyki

przy Prezydium PAN nr 4/2013  26

Dr n. hum. Weronika Chańska Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Klauzula sumienia jako wyraz moralnego kompromisu 29

Mec. Małgorzata Świeca

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. w Warszawie Klauzula sumienia – jako rozwiązanie kolizji norm prawa

stanowionego z normami światopoglądowymi  48

Mgr prawa Dariusz Hajdukiewicz

Biuro Polityki Zdrowotnej w Urzędzie m. st. Warszawy

Przywilej terapeutyczny – relikt paternalizmu czy istotny

element leczniczy?  57

Dr hab. n. prawn. Maria Boratyńska Uniwersytet Warszawski

Szczepienia ochronne małoletnich a wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Uwagi na tle wyroku NSA 68

Dr n. prawn. Anna Augustynowicz

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr n. prawn. Iwona Wrześniewska-Wal

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Lekarz psychiatra jako świadek w procesie karnym 89

Dr n. prawn. Anna Augustynowicz

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr n. prawn. Iwona Wrześniewska-Wal

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Zawiadomienie przez lekarza o popełnieniu przestępstwa przeciwko wolności

seksualnej i obyczajności a obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej …. 107

Mgr prawa Aleksandra Klich Uniwersytet Szczeciński

Lekarz jako osobowe źródło dowodowe w postępowaniu cywilnym.

Część I. Lekarz jako świadek 120

Dr n. prawn. Marcin Śliwka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prawa pacjenta w świetle przepisów ustawy o akredytacji

w ochronie zdrowia  137

Dr n. prawn. Beata Janiszewska Uniwersytet Warszawski Dr n. med. Krzysztof Wilk Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kilka refleksji o zagadnieniu zgody pacjenta stomatologicznego 154

Dr n. prawn. Marcin Śliwka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zagadnienia związane z końcem życia ludzkiego

– aktualne tendencje w prawie porównawczym 175

Mgr prawa Daria Gęsicka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkty lecznicze

– zagadnienia wybrane  189

ORZECZNICTWO

Prof. dr n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2010 r.,

VCSK 287/09, LEX nr 786561  209

Dr n. prawn. Kinga Bączyk – Rozwadowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19.04.2013r. (III PK 45/12) 217

Dr n. prawn. Beata Janiszewska Uniwersytet Warszawski

Glosa do postanowienia sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 11 lutego 2011., sygn. Akt IV Ca 150/10  229

Sprostowanie dotyczące artykułu „Analiza opracowań aktów normatywnych Unii Europejskiej, dotyczących medycyny rekonstrukcyjnej

z uwzględnieniem oparzeń” 245

Regulamin publikacji w kwartalniku „Prawo i Medycyna” 246

Scroll to Top