Prawo i Medycyna nr 54 1/2014

PiM_nr_54_1_2014

Podziękowanie  5

Prof. dr hab. n. prawn. SSN Lech Gardocki Uniwersytet Warszawski

Uwagi do projektu Komisji Kodyfikacyjnej dotyczącego zmian przepisów o aborcji  6

Doc. dr n. prawn. Teresa Grzeszak Uniwersytet Warszawski

Krytyka paraleków i medycyny alternatywnej a ochrona dóbr osobistych krytykowanych podmiotów 13

Dr n. hum., mgr prawa Joanna Różyńska Uniwersytet Warszawski

Związek przyczynowy w sprawach z tytułu wrongful life  29

Dr n. prawn. Anna Augustynowicz

Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

Zakład Ekonomiki, Prawa i Zarządzania Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Dr n. prawn. Iwona Wrześniewska-Wal

Zakład Ekonomiki, Prawa i Zarządzania Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Dopuszczalność prowadzenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego na podstawie upoważnienia ustawowego przy sprzeciwie osoby uprawnionej do wyrażenia zgody na świadczenie zdrowotne – analiza wybranych regulacji prawnych 47

Dr hab. n. prawn. Maria Boratyńska Uniwersytet Warszawski

Autonomia pacjenta a granice upoważnienia osoby bliskiej i zaufanej 61

Mgr prawa Aleksandra Klich Uniwersytet Szczeciński

Lekarz jako osobowe źródło dowodowe w postępowaniu cywilnym. Część II – lekarz jako biegły 86

Mec. Oskar Luty

Kancelaria Adwokacka DFL Legał sp. partn. w Warszawie

Zaniechanie zlecenia produktu leczniczego poza zarejestrowanym wskazaniem a odpowiedzialność cywilna lekarza – cz. 1 103

Mgr prawa Szymon Łajszczak

doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Postępowanie w sprawie refundacji leków, środków spożywczych specjalnego

przeznaczenia oraz wyrobów medycznych – wybrane zagadnienia 124

ORZECZNICTWO

Prof. dr n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2013 r.,

IACa 721/12 141

RECENZJE

Prof. dr hab. n. prawn. Krzysztof Pietrzykowski Uniwersytet Warszawski

Beata Janiszewska, Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

Ujęcie wewnątrzsystemowe, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2013, s. 728. . 149

Prof. dr hab. n. hum. Paweł Łuków Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Magdalena Radkowska-Walkowicz, Doświadczenie in vitro. Niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej,

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 294 154

Sprostowanie dotyczące glosy M. Nesterowicza do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2010 r., V CSK 287/09 159

Scroll to Top