Prawo i Medycyna nr 55 2/2014

PiM_nr_55_2_2014

Prof. dr hab. n. prawn. Ewa Łętowska,

Instytut Nauk Prawnych PAN, Członek rzeczywisty PAN, Członek czynny PA U Prof. dr hab. n. hum. Jan Wołeński,

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Członek korespondent PAN, Członek czynny PA U

Komentarz do „Deklaracji wiary” 5

Dr hab. n. prawn. Maria Boratyńska,

Uniwersytet Warszawski,

Prof. dr hab. n. hum. Jan Hartman,

Cołłegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prawno-etyczna ocena tzw. Deklaracji Jasnogórskiej  24

Mgr prawa Katarzyna Krupa-Lipińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wpływ szczególnych predyspozycji organizmu poszkodowanego na odpowiedzialność za szkodę 43

Dr hab. n. prawn. Przemysław Konieczniak,

Uniwersytet Warszawski

Status prawny opiekuna faktycznego w prawie medycznym 67

Dr hab. n. prawn. Maria Boratyńska,

Uniwersytet Warszawski

Zabieg leczniczy (oczywiście) zbędny 91

Mgr prawa Mikołaj Kozak aplikant adwokacki

Alkoholizm jako choroba a odpowiedzialność karna 117

Mec. Oskar Luty,

Kancelaria Adwokacka DFL Legał sp. partn. w Warszawie

Zaniechanie zlecenia produktu leczniczego poza zarejestrowanym wskazaniem

a odpowiedzialność cywilna lekarza – cz. II Obowiązek zlecenia leku

off-label i konsekwencje jego niewykonania 132

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Wydział Cywilny

z dnia 2 sierpnia 2012 r„ I ACa 443/12

(Kompletność informacji o powikłaniach w operacyjnym leczeniu złamanej ręki). . 151

Mgr prawa Jan Ciechorski Uniwersytet Śląski

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 lutego 2010 r., VI ACa 786/09

(Nierozpoznane zmiany wewnątrzczaszkowe po urazie głowy) 158

Regulamin publikacji w kwartalniku „Prawo i Medycyna” 173

Scroll to Top