Prawo i Medycyna nr 56-57 3-4/2014

PIM_nr_56-57_3-4_2014

Stanowisko Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski

ds. Bioetycznych w sprawie klauzuli sumienia 6

Odpowiedź Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN na zarzuty

Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych 22

Mgr prawa Jakub Hanc Uniwersytet Śląski

Klauzula sumienia a wykonywanie zawodu ratownika medycznego 38

Dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak Uniwersytet Łódzki

Zgoda zainteresowanego jako okoliczność powodująca legalność

czynności czysto kosmetycznych 55

Dr hab. n. med. Marek Czarkowski

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie,

Ośrodek Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej, Warszawa

Zgoda na udział w badaniach klinicznych osób niezdolnych do jej wyrażenia . 91

Dr n. prawn. SSR Andrzej Kallaus Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Zezwolenia na udzielenie pacjentowi niezdolnemu do świadomego wyrażenia zgody świadczeń zdrowotnych w warunkach zakładu opiekuńczo-leczniczego  107

Mgr prawa Jan Ciechorski Uniwersytet Śląski

Uczestnictwo szpitala psychiatrycznego w postępowaniu sądowym w sprawie przymusowego przyjęcia do tego szpitala 118

Dr hab. n. prawn. Przemysław Konieczniak Uniwersytet Warszawski

O pewnych problemach szczególnych w stosowaniu rozdziału 5 ustawy o izbach lekarskich (odpowiedzialność zawodowa) 130

Olga Plesińska, Katarzyna Chludzińska Studentki bioetyki (II stopnia, rok II)

Uniwersytet Warszawski

Doświadczenie porodu w warunkach polskich. Prawne i antropologiczne zagadnienia opieki położniczej 161

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wyrok Sądu Najwyższego z 24 października 2013 r., sygn. IV CSK 64/13, LEX nr 1413156

(Odmowa dopuszczenia dowodu z opinii biegłego)  198

Mgr prawa Jan Ciechorski Uniwersytet Śląski

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 marca 2013r., sygn. I ACa 852/12, LEX nr 1313338

(Samobójstwo w szpitalu psychiatrycznym) 206

Mgr prawa Ryszard Bąk

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 grudnia 2013 r., sygn. I ACa 846/13, LEX nr 1425415

(Zakażenie bakteryjne po operacji zszycia ścięgna) 217

Regulamin publikacji w kwartalniku „Prawo i Medycyna” 226

Scroll to Top