Prawo i Medycyna nr 58 1/2015

PiM_nr_58_1_2015

Dr n. hum. mgr prawa Joanna Różyńska Uniwersytet Warszawski Prawo do sprzeciwu sumienia

w ustawodawstwie wybranych krajów romańskich 5

Dr n. hum. Weronika Chańska Collegium Medicum UJ

Ewolucja dyrektyw na przyszłość w amerykańskiej praktyce medycznej 24

Mgr prawa Anna Sporczyk

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Oświadczenia woli proa futuro w prawie francuskim i anglosaskim  56

Piotr Wenski Student V roku prawa Uniwersytet Warszawski

Rozważania nad standardami opieki duszpasterskiej w polskich szpitalach.

Uwagi na tle orzeczenia Sądu Najwyższego z 20 września 2013 r.”  72

Dr hab. n. prawn. Beata Janiszewska Uniwersytet Warszawski

0 uwarunkowaniach prawnych umieszczenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym

(głos w dyskusji) 87

Mgr prawa Jan Ciechorski Uniwersytet Śląski

Regulacje dotyczące Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

1 praktyka ich stosowania – analiza krytyczna 113

Mgr prawa Jakub Hanc Uniwersytet Śląski

Wzajemne relacje w zespołach ratownictwa medycznego i ich znaczenie dla odpowiedzialności karnej ratownika medycznego – wybrane uwagi 134

Dr hab. n. prawn. Beata Janiszewska Uniwersytet Warszawski

Uwagi o ciężarze dowodu w procesach medycznych  151

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. Mirosław Ne sterów icz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 listopada 2012 r.,

V ACa 826/12, LEX nr 1313251 173

Mgr prawa Jan Ciechorski Uniwersytet Śląski

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

z dnia 21 marca 2014r. sygn. I ACa 834/13 181

Regulamin publikacji w kwartalniku „Prawo i Medycyna” 192

Scroll to Top