Prawo i Medycyna nr 59 2/2015

PiM_nr_59_2_2015

Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz, mgr Natalia Karczewska-Kamińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prawa pacjenta do świadczeń medycznych a prawo lekarzy (szpitali) i osób z innych zawodów medycznych do klauzuli sumienia 5

Dr n. prawn. Ewa Plebanek

Akademia Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie Autonomia ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych.

Prawnokarna ocena sprzeciwu ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznej ratującej życie i zdrowie pacjentki lub dziecka nienarodzonego (część I) 30

lek. Robert Becler

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator transplantacyjny POLTRANSPLANT

Ewolucja operacyjnej definicji śmierci człowieka 52

Dr n. prawn. Anna Tworkowska Uniwersytet w Białymstoku

Określenie statusu ludzkich zwłok jako problem prawno – społeczny 61

Dr n. prawn. Barbara Janusz-Pohl Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Model procedowania przed sądem lekarskim w kontekście orzekania

pod nieobecność obwinionego 72

Dr n. prawn. Marcin Śliwka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Dr n. prawn. Anita Gałęska-Sliwka

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kolejność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej po uchwaleniu pakietu onkologicznego – uwagi na tle nowych rozwiązań 92

Mgr prawa Krystian Stefanowicz Uniwersytet Gdański

Realizacja zasady równego traktowania podmiotów ubiegających się

0 kontrakt z NFZ w świetle ustawy o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 106

Dr hab. n. prawn. Beata Janiszewska Uniwersytet Warszawski

Odszkodowanie za szkodę na osobie (art. 444 k.c.)

– uwagi na tle orzecznictwa sądów powszechnych  124

Mgr prawa Jan Ciechorski Uniwersytet Śląski

Odpowiedzialność odszkodowawcza szpitala psychiatrycznego

za działania władcze na podstawie art. 417 k.c 151

Dr n. spoi. Błażej Kmieciak Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prawno – etyczne wyzwania hospitalizacji psychiatrycznej

pacjentów po próbach samobójczych  178

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 września 2013 r.,

1 ACa 355/13, LEX nr 1383480  194

Regulamin publikacji w kwartalniku „Prawo i Medycyna” 201

Scroll to Top