Prawo i Medycyna nr 6-7/2000

PiM_nr_6-7_2000

Prof. dr hab. prawa Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Odpowiedzialność cywilna za ograniczenie dostępności do leczenia
i nieuzyskanie świadczenia zdrowotnego w nowym systemie
opieki zdrowotnej
………………………………………….. 5

Dr hab. prawa Teresa Dukiet-Nagórska Uniwersytet Śląski

Prawne konsekwencje niepodjęcia interwencji lekarskiej lub udzielenia świadczenia zdrowotnego w sposób niewłaściwy na skutek niedostatku środków finansowych w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej . . . . . . . . 12

Prof. dr hab. medycyny Jerzy Leowski
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Rola i miejsce państwa w systemie ochrony zdrowia……………….. 21

Mgr prawa Michał Pełka Uniwersytet Warszawski

Podstawy prawne i zakres odpowiedzialności cywilnej Kas Chorych . . . . . . 31

Włodzimierz Derczyński
Centrum Badania Opinii Społecznej

Opinie o dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych po wprowadzeniu reformy ………………………………………………… 48

Dr Krzysztof Makuch Naczelna Izba Lekarska

Etyczne problemy lekarzy po wprowadzeniu ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych …………………………………………….. 55

Prof. dr hab. n. hum. Jacek Hołówka Uniwersytet Warszawski

Modele normatywne opieki zdrowotnej ………………………… 60

Dr hab. prawa Teresa Dukiet-Nagórska Uniwersytet Śląski

Świadoma zgoda pacjenta w ustawodawstwie polskim……………… 78

Dr prawa Hans-Georg Koch
Instytut Maxa Plancka, Fryburg Brezgowijski, Niemcy

Regulacje czasu pracy lekarzy zatrudnionych w szpitalach w Niemczech…………………………………………….. 96

Prof. dr hab. prawa Eleonora Zielińska Uniwersytet Warszawski

Ogłaszanie się i reklamowanie się lekarzy ……………………… 105

Min. Ewa Kulesza, Grzegorz Sibiga
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Wykonanie obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych przezkasychorych……………………………………….. 124

Dr prawa Maria Boratyńska Uniwersytet Warszawski

Zagadnienia prawnomedyczne na VIII Ogólnopolskich
Dniach Prawniczych – sprawozdanie z obrad
…………………… 139

Prof. dr hab. prawa Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 1998 r., III CKN 741/98, OSN6/1999,poz.112……………………………………… 163

Scroll to Top