Prawo i Medycyna nr 64 3/2016

PiM_nr_64_3_2016

Od Redakcji 5

Dr hab. n. med. Aneta Gawlik,

Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Śląski Uniwersytet Medyczny,

dr Agnieszka Bielska-Brodziak, Dr Grzegorz Krawiec,

Uniwersytet Śląski

Dzieci bez płci. Jak polski prawodawca rozwiązuje problemy osób interseksualnych, cz. II 6

Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Odpowiedzialność cywilna lekarza (zakładu leczniczego)

za nieostrzeżenie osoby trzeciej o zagrożeniu chorobą zakaźną

przez pacjenta 31

Dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska,

Uniwersytet Wrocławski

Prawo do godnej śmierci (wspomagane samobójstwo, eutanazja, zaprzestanie uporczywej terapii) w interpretacji

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 46

Prof. dr hab. Monika Płatek,

Uniwersytet Warszawski

Projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny – rzecz pozornie

tylko o aborcji. (1) 71

Dr hab. Maria Boratyńska,

Uniwersytet Warszawski

Nowoczesne protezowanie a naprawienie szkody wynikłej z utraty

kończyny. Uwagi na tle orzecznicwa 93

Dr Jan Ciechorski

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Sosnowcu

Dopuszczalność udzielenia przepustki w czasie detencji – nowe

regulacje Kodeksu karnego wykonawczego 122

Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi

z dnia 2 października 2014 r., I ACa 625/14  142

Dr Jan Ciechorski

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Sosnowcu Glosa do wyroku Sądu Najwyższego

z dnia 16 kwietnia 2015r., sygn. I CSK 825/14 151

SPRAWOZDANIA, KOMUNIKATY, NOTY

Dr Dorota Krekora-Zając,

Uniwersytet Warszawski

Sprawozdanie z konferencji Rzecznika Praw Obywatelskich

„Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka” 158

Scroll to Top