Prawo i Medycyna nr 65 4/2016

PiM_nr_65_4_2016

Dr Joanna Róźyńska

Uniwersytet Warszawski, Koitet Bioetyki PAN

Eksperyment leczniczy – dwa w jednym? 5

Dr Jan Ciechorski

Wyższa Szkoła Humanistyczna

Odpowiedzialność szpitala psychiatrycznego za śmierć pacjenta w wyniku samobójstwa w świetle orzecznictwa 31

Dr n. spoi Błażej Kmieciak Uniwersytet Medyczny w Łodzi

„Przepis na granicy”, czyli współczesne wyzwania w obszarze

ochrony praw pacjenta szpitala psychiatrycznego 49

Dr Krzysztof Eichstaedt

Sędzia Sądu Apełacyjnego w Łodzi

Najczęstsze uchybienia dotyczące wydanych opinii

sądowo – psychiatrycznych w ocenie prawnika 72

Dr Tomasz Sroka Uniwersytet Jagiełłoński

Odpowiedzialność karna za rozszerzenie pola operacyjnego

– uwagi na marginesie wyroku SO w Poznaniu z 6.11.2014r„

sygn. IV Ka 452/12  89

Izabeła Nagałska, studentka V roku prawa Uniwersytet Warszawski

Zastosowanie konstrukcji zgody domniemanej na pobranie komórek, tkanek i narządów ex mortuo w celu leczniczym

– zasada ogólna polskiego ustawodawstwa transplantacyjnego 109

Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie

z 10 marca 2015 r., VIACa 651/14 123

Dr hab. Maria Boratyńska

Uniwersytet Warszawski, Komitet Bioetyki PAN

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

z 7 marca 2016 r., sygn. IACa 1830/15  131

SPRAWOZDANIA, KOMUNIKATY, RECENZJE

Dr hab. Maria Boratyńska

Uniwersytet Warszawski, Komitet Bioetyki PAN

Książka Anny Krawczak ,,/ft vitro Bez strachu, bez ideologii” 152

Scroll to Top