Prawo i Medycyna nr 67 2/2017

PiM_nr_67_2_2017

Prof. zw. dr hab. em. Prof. UJ Andrzej M. Świątkowski,

Akademia Ignatianum w Krakowie

Kontrolowany model gwarancji prawa do strajku w służbie zdrowia 5

Dr Joanna Róźyńska,

Uniwersytet Warszawski

Ryzyko i potencjalne korzyści badania biomedycznego bez potencjału terapeutycznego z udziałem osób małoletnich 21

Mgr Krzysztof Kazmierczak,

Uniwersytet Łódzki

Pojęcie danych o kodzie genetycznym człowieka jako danych osobowych 38

Dr Olga Sitarz, Mgr Jakub Hanc,

Uniwersytet Śląski

Zabieg Kristellera w świetle przepisów prawa karnego 56

Mgr Magdalena Bieluk,

Uniwersytet w Białymstoku

Sterylizacja jako przesłanka dochodzenia odpowiedzialności

z tytułu wrongful conception 74

Emilia Swiderska, Emilia Twarowska, studentki V roku

Problematyka poszanowania autonomii osób chorych na anoreksję 94

Weronika Borkowska,

studentka IV roku, Uniwersytet Warszawski

Leczenie AMD w Polsce – problemy prawne stosowania leków 115

Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruni Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

z 9 lipca 2015 r., I ACa 298/15  135

Dr Jan Ciechorski,

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Sosnowcu

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27 listopada 2014 r.

sygn. IV CSK 141/14 142

SPRAWOZDANIA, KOMUNIKATY, RECENZJE

Mgr Aleksandra Reszelska,

Uniwersytet Warszawski

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Regulacja in vitro – wyzwania bioetyczne i prawne” 152

Scroll to Top