Prawo i Medycyna nr 68 3/2017

PiM_nr_68_3_2017

Prof. nadzw. dr hab. Czesław Paweł Kłak,

Rzeszowska Szkoła Wyższa

Reklama w ustawie o działalności leczniczej 8

Mgr Emilia Kaczmarek,

Uniwersytet Warszawski

Relacje firm farmaceutycznych i organizacji pacjentów w Polsce – szansa czy zagrożenie? 23

Mgr Jakub Hanc, mgr Agnieszka Skowron,

Uniwersytet Śląski

Przebiegły biegły. O fałszywej opinii biegłego w procesie karnym słów kilka .. 42

Mgr Katarzyna Maria Zoń,

Uniwersytet Wrocławski

Charakter konsultacji specjalistycznej w kontekście udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza kierującego oraz lekarza konsultującego 78

Mgr Grzegorz Glanowski,

Uniwersytet Jagielloński

Podstawa prawna roszczenia o zapłatę za ponadlimitowe świadczenia zdrowotne 91

Ada Tymińska, studentka IVroku,

Uniwersytet Warszawski

„Prawo arcyosobiste.” Oświadczenia pro futuro we Włoszech

w kontekście sprawy Eluany Englaro  109

Mgr Marta Młot Uniwersytet Warszawski

Problem dostępności ellaOne 133

Jan Ciechorski

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Sosnowcu

Zastosowanie przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wobec osób chorych somatycznie z zaburzeniami psychicznymi – analiza przypadku 143

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie

z 30 października 2015 r., I ACa 189/15 163

Scroll to Top