Prawo i Medycyna nr 69 4/2017

PiM_nr_69_4_2017

dr hab. Maria Boratyńska,

Uniwersytet Warszawski

Zwykłe rozmowy o wspomaganym rozrodzie 5

dr Kinga Bączyk-Rozwadowska,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Procedura in vitro a poszanowanie autonomii prokreacyjnej pary realizującej projekt rodzicielski 10

Mgr Anna Krawczak,

Uniwersytet Warszawski

Ustawa a potrzeba poznania własnego dziedzictwa genetycznego

przez dzieci urodzone dzięki dawstwu niepartnerskiemu 37

dr hab. Maria Boratyńska,

Uniwersytet Warszawski

Tajemnica lekarska in vitro w ustawie reprodukcyjnej

– suma wszystkich strachów 54

Mgr Anna Wozniak,

Polska Akademia Nauk

Kontraktowe aspekty zabiegu zapłodnienia pozaustroj owego.

Przechowywanie zarodków – ocena warunków umów 66

Mgr Aleksandra Reszelska,

Uniwersytet Warszawski

Zapłodnienie post mortem w świetle ustawy o leczeniu niepłodności 84

mgr Paulina Szymańska vel Szymanek,

Uniwersytet Warszawski

Prawo do bycia rodzicem czy autonomia woli? Problemy prawne

związane z procedurą in yitro w przypadku rozwodu 93

Mgr Paweł Rafałowicz,

Uniwersytet Wrocławski

Dziedziczenie ustawowe nasciturusa poczętego

w procedurze zapłodnienia pozaustroj owego 104

mgr Ewa Kabza,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Donacja mitochondrialna 123

Mgr Wanda Nowicka,

Uniwersytet Warszawski

Naruszenie praw reprodukcyjnych jako forma tortur 148

dr hab. Maria Boratyńska,

Uniwersytet Warszawski

Dostęp do metod wspomaganego rozrodu a ustawa o leczeniu

niepłodności. Głos w dyskusji 168

ORZECZNICTWO

Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie

z 9 grudnia 2015 r., I ACa 1318/15 183

Zmiana regulaminu publikacji 191

Scroll to Top