Prawo i Medycyna nr 8/2000

PiM_nr_8_2000

Prof. dr hab. prawa Andrzej Zoll Rzecznik Praw Obywatelskich

Problemy służby zdrowia w świetle doświadczeń RPO………………. 7

Prof. dr hab. prawa Zdzisław Kubot Uniwersytet Wrocławski

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne . . . . . . . . . . . . . 16

Prof. dr hab. prawa Leszek Kubicki Instytut Nauk Prawnych PAN

Nowy rodzaj odpowiedzialności karnej lekarza (Przestępstwo z art. 192 k.k.)………………………………… 30

Mgr prawa Rafał Kubiak Uniwersytet Łódzki

Zgoda uczestnika eksperymentu – cz.1 ………………………… 44

Dr prawa Tomasz Justyński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Urodzenie dziecka jako źródło szkody. Uwagi na marginesie orzeczenia Sądu Najwyższego RFN z 27 czerwca 1995r.…………………….. 59

Dr prawa Marek Legień, Lek. med. Mariusz Kobek Śląska Akademia Medyczna

Problematyka błędu lekarskiego w ocenie sędziów i prokuratorów . . . . . . . 67

Dr prawa Maria Boratyńska Uniwersytet Warszawski

Znieczulenie na życzenie pacjenta…………………………….. 70

Dr n. med. Grażyna Iwanowicz-Palus Akademia Medyczna w Lublinie

Prawa pacjenta w Polsce……………………………………. 80

Włodzimierz Derczyński
Centrum Badania Opinii Społecznej

Opinie o roszczeniach odszkodowawczych pacjentów………………. 93 ROZDZIELENIE BLIŹNIĄT SYJAMSKICH

Dr hab. medycyny Romuald Dębski
SP Szpital im. Prof. W. Orłowskiego CMKP

Jodie i Mary – nowy problem, jaki stworzyła natura i postęp medycyny.. 101

Dr prawa Przemysław Konieczniak Uniwersytet Warszawski

Jodie i Mary – argumenty prawne……………………………. 106

Prof. dr hab. n. hum. Marek Wichrowski Akademia Medyczna w Warszawie

Jodie i Mary – analiza etyczna………………………………. 118

Wyrok NSA z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie ze skargi
Regionalnej Kasy Chorych w na decyzję Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych
……………………………………… 124

Prof. dr hab. prawa Wojciech Szwajdler Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie IIS.A.1144/99 ……………. 130

OPINIE I WYPOWIEDZI

Prof. dr hab. prawa Zdzisław Marek Uniwersytet Jagielloński

Niepowodzenie lecznicze…………………………………… 140

Dr Erwin Strzesak
SP Szpital Kliniczny Nr 5 w Poznaniu

Aspekty praktyczne przetwarzania danych osobowych w zakładach
opieki zdrowotnej
………………………………………… 145

Scroll to Top