Prawo i Medycyna nr 9/2001

PiM_nr_9_2001

Prof. dr hab. n. praw. Marek Safjan Uniwersytet Warszawski

Odpowiedzialność odszkodowawcza kas za nienależytą jakość
świadczeń medycznych
……………………………………………. 5

Prof. dr hab. n. praw. Zdzisław Kubot Uniwersytet Wrocławski

Prawne formy wykonywania pracy i usług przez pielęgniarki oraz położne…………………………………………………… 17

Prof. dr hab. n. praw. Leszek Kubicki Instytut Nauk Prawnych PAN

Błąd w sztuce w toku interdyscyplinarnego postępowania leczniczego . . . . . . . . . . . . 33

Prof. dr hab. n. praw. Eleonora Zielińska Uniwersytet Warszawski

Wzajemne relacje w zespołowym działaniu medycznym w aspekcie odpowiedzialności karnej i zawodowej ……………………………….. 38

Dr prawa Krzysztof Poklewski-Koziełł Redakcja „Państwa i Prawa”

Lekarz wobec oświadczeń woli pacjenta antycypującego swój stan terminalny (na tle rozwiązań przyjętych w Szwajcarii)…………………………….. 48

Prof. dr hab. n. praw. Cezary Mik Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wspólnota Europejska wobec zagadnienia klonowania człowieka . . . . . . . . . . . . . . . 54

Prof. dr hab. medycyny Jacek Zaremba Instytut Psychiatrii i Neurologii

Aspekty etyczne badań nad leczniczym zastosowaniem komórek
macierzystych pochodzenia embrionalnego
……………………………. 81

Mec. Hubert Tuchołka
Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wytwarzane,
importowane i wprowadzane na polski rynek środki farmaceutyczne
. . . . . . . . . . . . . 86

Dr prawa Piotr Białecki Kancelaria Prawnicza

Reklama leków wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza a domena internetowa……………………………………………………. 97

Mgr prawa Tomasz Jabłoński, Instytut Leków
Mgr prawa Magdalena Krekora, Pliva Kraków, Zakłady Farmaceutyczne S.A.

Ogólne zasady dopuszczania do obrotu leków na tle uregulowań
Wspólnoty Europejskiej
…………………………………………. 103

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20 września 1999 r. (IC708/96) . . . 115

Scroll to Top