Prawo i Medycyna – wydanie specjalne 2004

wydanie-spec.2004

Prawo wobec wyzwań współczesnej medycyny

Prof. dr hab. n. prawn. Marek Safjan

Uniwersytet Warszawski Prezes Trybunału Konstytucyjnego

Prawo polskie a Europejska Konwencja Bioetyczna

Prof. dr hab. n. prawn. Marek Safjan

Uniwersytet Warszawski Prezes Trybunału Konstytucyjnego

Granice legalności zabiegu medycznego

Prof. dr hab. n. prawn. Andrzej Zoll

Uniwersytet Jagielloński Rzecznik Praw Obywatelskich

Nowy rodzaj odpowiedzialności karnej lekarza (Przestępstwo z art.192 k.k.)

Prof. dr hab. n. prawn. Leszek Kubicki Instytut Nauk Prawnych PAN

Odpowiedzialność karna lekarza za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego (nieudzielenie pomocy)

Prof. dr hab. n. prawn. Marian Filar

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sumienie lekarza jako kategoria prawna

Prof. dr hab. n. prawn. Leszek Kubicki

Instytut Nauk Prawnych PAN

Odpowiedzialność zawodowa lekarza a odpowiedzialność karna

Prof. dr hab. n. prawn. Eleonora Zielińska

Uniwersytet Warszawski

Podstawy prawne odpowiedzialności cywilnej zakładu leczniczego i lekarza

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu .

Scroll to Top