Prawo i Medycyna 3/1999

Prof. dr hab. n. praw. Jan Jończyk Uniwersytet Wrocławski Między odpowiedzialnością lekarza a ubezpieczeniem pacjenta Dr n. praw. Marek Zagrosik Uniwersytet Wrocławski Prawo do świadczeń zdrowotnych po wprowadzeniu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego Dr n. praw. Dorota Safjan Ministerstwo Finansów Umowy o zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej Prof. dr hab. n. praw. Marian Filar Uniwersytet Mikołaja Kopernika w… Czytaj dalej Prawo i Medycyna 3/1999

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 1999

Prawo i Medycyna 4/1999

Prof. dr hab. prawa Leszek Kubicki Instytut Nauk Prawnych PAN Sumienie lekarza jako kategoria prawna Dr hab. med. Romuald Krajewski Naczelny Sąd Lekarski Odmowa leczenia – prawa i obowiązki lekarza Dr Tadeusz Wiwatowski, Mgr prawa Anna Karwas, Mgr prawa Urszula Chmielewska Służba informacji o Szpitalach dla Świadków Jehowy Prawo wyboru metody leczenia – stanowisko Świadków… Czytaj dalej Prawo i Medycyna 4/1999

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 1999

Prawo i Medycyna nr 5/2000

Prof. dr hab. prawa Marek Safjan Trybunał Konstytucyjny Prawo polskie a Europejska Konwencja Bioetyczna……………………….. 5 Prof. dr hab. prawa Leszek Kubicki Instytut Nauk Prawnych PAN Prawo medyczne – próba ustalenia zakresu ……………………………. 19 Prof. dr hab. medycyny Walerian Staszkiewicz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Dylematy medycyny………………………………………………. 27 Prof. dr hab. prawa Andrzej Zoll Uniwersytet Jagielloński Zaniechanie… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 5/2000

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2000

Prawo i Medycyna nr 6-7/2000

Prof. dr hab. prawa Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Odpowiedzialność cywilna za ograniczenie dostępności do leczenia i nieuzyskanie świadczenia zdrowotnego w nowym systemie opieki zdrowotnej………………………………………….. 5 Dr hab. prawa Teresa Dukiet-Nagórska Uniwersytet Śląski Prawne konsekwencje niepodjęcia interwencji lekarskiej lub udzielenia świadczenia zdrowotnego w sposób niewłaściwy na skutek niedostatku środków finansowych w publicznym zakładzie… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 6-7/2000

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2000

Prawo i Medycyna nr 8/2000

Prof. dr hab. prawa Andrzej Zoll Rzecznik Praw Obywatelskich Problemy służby zdrowia w świetle doświadczeń RPO………………. 7 Prof. dr hab. prawa Zdzisław Kubot Uniwersytet Wrocławski Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne . . . . . . . . . . . . . 16 Prof. dr hab. prawa Leszek Kubicki Instytut Nauk Prawnych… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 8/2000

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2000

Prawo i Medycyna nr 9/2001

Prof. dr hab. n. praw. Marek Safjan Uniwersytet Warszawski Odpowiedzialność odszkodowawcza kas za nienależytą jakość świadczeń medycznych ……………………………………………. 5 Prof. dr hab. n. praw. Zdzisław Kubot Uniwersytet Wrocławski Prawne formy wykonywania pracy i usług przez pielęgniarki oraz położne…………………………………………………… 17 Prof. dr hab. n. praw. Leszek Kubicki Instytut Nauk Prawnych PAN Błąd w sztuce w toku… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 9/2001

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2001

Prawo i Medycyna nr 10/2001

Prof. dr hab. n. praw. Jan Jończyk Uniwersytet Warszawski System powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego ……………………….. 3 Prof. dr hab. n. praw. Jan Jończyk Uniwersytet Warszawski Problemy odpowiedzialności w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym . . . . . . . . 21 Prof. dr hab. n. praw. Zdzisław Kubot Uniwersytet Wrocławski Umowy o świadczenie usług medycznych w aspekcie… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 10/2001

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2001

Prawo i Medycyna nr 11/2002

Dr hab. n. prawn. Teresa Dukiet-Nagórska Uniwersytet Śląski O potrzebie nowelizacji prawa medycznego …………………………….. 7 Dr hab. n. prawn. Teresa Dukiet-Nagórska Uniwersytet Śląski Uwagi na temat Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384) ………………………………. 20 Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 11/2002

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2002

Prawo i Medycyna nr 12/2002

Dr hab. n. prawn. Teresa Dukiet-Nagórska Uniwersytet Śląski Lekarski obowiązek współdziałania z organami ścigania a tajemnica lekarska 4 Dr n. prawn. Przemysław Konieczniak Uniwersytet Warszawski Czynna eutanazja – nowe tendencje w niektórych europejskich systemach prawnych . 20 Mgr Włodzimierz Derczyński Centrum Badania Opinii Społecznej Społeczne poparcie dla eutanazji  30 Prof, dr hab. med. Bogdan Kamiński… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 12/2002

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2002

Prawo i Medycyna nr 13/2003

Prof. dr hab. n. prawn. Leszek Kubicki Instytut Nauk Prawnych PAN Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej ………………………………. 4 Prof.dr hab. n. prawn. Andrzej Zoll Uniwersytet Jagielloński Prawo lekarza do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych i jego granice . . . . . . 18 Prof. dr hab. n. prawn. Eleonora Zielińska Uniwersytet Warszawski Klauzula sumienia ………………………………………………. 25… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 13/2003

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2003

Prawo i Medycyna nr 14 1/2004

Prof. dr hab. n. prawn. Jan Jończyk Uniwersytet Wrocławski Wybrane problemy ochrony zdrowia (Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K. 14/03 ) 7 Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Odpowiedzialność cywilna lekarza, szpitala, apteki, producenta i państwa za szkody wyrządzone przez leki 24 Sędzia Beata Janiszewska Sąd Rejonowy dla… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 14 1/2004

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2004

Prawo i Medycyna nr 15 2/2004

System ochrony zdrowia po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego – uwarunkowania kolejnej reformy służby zdrowia (sprawozdanie z seminarium Prawa i Medycyny, Warszawa, 02. 04.2004) 5 Mgr prawa Edyta L. Wędrychowska, Mgr prawa Iwona Wrześniewska-Wal Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Dr n. hum. Paweł Łuków Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego Racjonowanie świadczeń a obowiązek troski o dobro pacjenta 17 Prof.… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 15 2/2004

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2004

Prawo i Medycyna nr 16 3/2004

Dr hab. n. prawn. Teresa Dukiet-Nagórska Uniwersytet Śląski Reguły ostrożnego postępowania (standardy postępowania) w publicznych zakładach opieki zdrowotnej 5 Dr n. prawn. Małgorzata Świderska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Przymus leczenia i innych zabiegów medycznych 17 Dr hab. n. prawn. Grażyna B. Szczygieł, Dr n. prawn. Katarzyna Bagan-Kurluta Uniwersytet w Białymstoku Zasada respektowania tajemnicy lekarskiej… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 16 3/2004

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2004

Prawo i Medycyna nr 17 4/2004

Dr hab. n. prawn. Teresa Dukiet-Nagórska Uniwersytet Śląski Stosowanie ustawy o zawodzie lekarza przez psychiatrów i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego przez lekarzy innych specjalności 5 Asesor Aneta Wilkowska-Płóciennik Prokuratura Rejonowa w Warszawie Przesłanki przymusowego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym 23 Dr medycyny Danuta Hajdukiewicz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Opinie sądowo-psychiatryczne po sześciu latach… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 17 4/2004

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2004

Prawo i Medycyna – wydanie specjalne 2004

Prawo wobec wyzwań współczesnej medycyny Prof. dr hab. n. prawn. Marek Safjan Uniwersytet Warszawski Prezes Trybunału Konstytucyjnego Prawo polskie a Europejska Konwencja Bioetyczna Prof. dr hab. n. prawn. Marek Safjan Uniwersytet Warszawski Prezes Trybunału Konstytucyjnego Granice legalności zabiegu medycznego Prof. dr hab. n. prawn. Andrzej Zoll Uniwersytet Jagielloński Rzecznik Praw Obywatelskich Nowy rodzaj odpowiedzialności karnej… Czytaj dalej Prawo i Medycyna – wydanie specjalne 2004

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2004

Prawo i Medycyna – wydanie specjalne 2004 – Komisje bioetyczne

Wprowadzenie 5 Prof. dr hab. med. Bogumiła Milewska-Bobula Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie Komisje Bioetyczne – wczoraj, dziś, jutro 7 Dr med. Marek Czarkowski Akademia Medyczna w Warszawie Czy prawodawstwo nadąża za wyzwaniami stającymi przed komisjami bioetycznymi w Polsce? 13 Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Eksperyment medyczny… Czytaj dalej Prawo i Medycyna – wydanie specjalne 2004 – Komisje bioetyczne

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2004

Prawo i Medycyna nr 18 1/2005

Prof. dr hab. n. prawn. Marek Safjan Uniwersytet Warszawski Kilka refleksji wokół problematyki zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody wyrządzonej pacjentom …………………………………………. 5 Prof. dr hab. n. prawn. Jan Jończyk Uniwersytet Wrocławski Strony i stosunki powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego ……….. 22 Mgr prawa Paweł Granecki Uniwersytet Warszawski Obiektywizacja odpowiedzialności deliktowej (uwagi systemowe na tle odpowiedzialności za szkody… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 18 1/2005

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2005

Prawo i Medycyna nr 19 2/2005

Prof. dr hab. n. prawn. Andrzej Zoll Uniwersytet Jagielloński Stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączająca przestępność czynu w praktyce lekarskiej …………………………………… 5 Dr hab. n. prawn. Teresa Dukiet-Nagórska Uniwersytet Śląski Stan wyższej konieczności w działalności lekarskiej………………….22 Mgr prawa Paweł Daniluk Uniwersytet w Białymstoku Cel leczniczy w świetle poglądów doktryny prawa………………………37 Dr hab. n. med. Stanisław… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 19 2/2005

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2005

Prawo i Medycyna nr 20 3/2005

Dr n. prawn. Barbara Namysłowska-Gabrysiak Uniwersytet Warszawski Błąd lekarski czy niepowodzenie w leczeniu? ………………………………… 5 Mgr prawa Dominika Tykwińska-Rutkowska Uniwersytet Gdański Powództwa wrongful birth i wrongful conception w świetle orzecznictwa sądowego. Wybrane uwagi ………………………………………. 16 Mgr prawa Magdalena Bilecka Uniwersytet Łódzki Proces o złe urodzenie (uwagi do wyroków Sądu Okręgowego w Łomży oraz Sądu Apelacyjnego… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 20 3/2005

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2005

Prawo i Medycyna nr 21 2/2005

Prof. dr hab. n. prawn. Marian Filar Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Odpowiedzialność zawodowo-deontologiczna lekarzy polskich wykonujących zawód na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej – aspekty materialne i procesowe ……………………… 5 Dr n. prawn. Jarosław Wyrembak Uniwersytet Warszawski Przedawnienie w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy ………………………………………………………………………. 19 Dr n. prawn. Małgorzata Serwach Uniwersytet Łódzki… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 21 2/2005

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2005

Prawo i Medycyna nr 22 1/2006

Prof. dr hab. n. prawn. Zdzisław Kubot Uniwersytet Wrocławski Koncepcja udzielania ponadlimitowych świadczeń zdrowotnych w stosunku zobowiązaniowym świadczeniodawcy z Narodowym Funduszem Zdrowia ……………………………………………….. 5 Sędzia Aldona Wapińska Sąd Apelacyjny w Warszawie Przegląd zagadnień w sprawach o zapłatę za świadczenia ponadlimitowe rozpoznawanych w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie ……………………………………………………………………………….. 18 Dr n. prawn. Beata Janiszewska Uniwersytet Warszawski… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 22 1/2006

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2006

Prawo i Medycyna nr 23 2/2006

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Prokreacja medycznie wspomagana i inżynieria genetyczna – konieczność regulacji prawnych …………………………………………………. 5 Dr n. prawn. Joanna Haberko Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Dr n. med. Rafał Kocyłowski Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Szczególna postać tajemnicy lekarskiej w przypadku stosowania technik… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 23 2/2006

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2006

Prawo i Medycyna nr 24 3/2006

Dr n. prawn. Daniel Eryk Lach Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych……………………………………….. 5 Dr n. prawn. Beata Janiszewska Uniwersytet Warszawski Połączenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – uwagi na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku ……………. 22 Mgr prawa Jan Ciechorski Statut ZOZ jako źródło prawa pracy …………………………………………… 38 Sędzia Sądu Najwyższego Zbigniew… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 24 3/2006

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2006

Prawo i Medycyna nr 25 4/2006

Prof. dr hab. n. prawn. Andrzej Zoll Uniwersytet Jagielloński Brak zgody pacjenta na zabieg (Uwagi w świetle postanowienia SN z 27 października 2005 r. III CK 155/05) ……………………………………….. 5 Dr n. prawn. Małgorzata Serwach Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Przesłanki odpowiedzialności cywilnej lekarza za szkodę wyrządzoną pacjentowi w orzecznictwie sądów polskich ………………. 10 Mgr prawa… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 25 4/2006

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2006

Prawo i Medycyna nr 26 1/2007

Prof dr hab. n. prawn. Jan Jończyk Uniwersytet Wrocławski Publiczna opieka zdrowotna ………………………………………………………………….. 5 Prof dr hab. n. prawn. Zdzislaw Kubot Uniwersytel Wrocławski Ordynatorskie i nieordynatorskie systemy prowadzenia oddziałów szpitalnych …………………………………………………………………….. 18 Dr hab. n. hum. Paweł Łuków, Dr n. med Iwona Wrześniewska- Wal Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP Ordynator a konsultant: możliwości i zasadność zmian… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 26 1/2007

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2007

Prawo i Medycyna nr 27 2/2007

Prof. dr hab. n. prawn. Eugeniusz Kowalewski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Dr n. prawn. Małgorzata Serwach Uniwersytet Łódzki Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych ofiarom wypadków drogowych 5 Dr n. prawn. Maria Boratyńska Uniwersytet Warszawski Niektóre aspekty świadomej zgody pacjenta na leczenie na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Część 1. Sprzeciw pro futuro 23 Dr n.… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 27 2/2007

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2007

Prawo i Medycyna nr 28 3/2007

Dr n. prawn. Maria Boratyńska Uniwersytet Warszawski Niektóre aspekty świadomej zgody pacjenta na leczenie na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego – Część 2. Zakres udzielonej zgody i rozmieszczenie ciężaru dowodu 5 Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Odpowiedzialność cywilna lekarza i szpitala za wrongful conception, wrongful birth, wrongful life w orzecznictwie europejskim… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 28 3/2007

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2007

Prawo i Medycyna nr 29 4/2007

Dr hab. n. hum. Paweł Łuków Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie Etyczne podstawy świadomej zgody na postępowanie medyczne w Europejskiej Konwencji Bioetycznej 5 Dr n. prawn. Beata Janiszewska Uniwersytet Warszawski Uwagi o charakterze prawnym odmowy zgody na interwencję medyczną 23 Adwokat Robert Karcz Kancelaria Adwokacka w Kielcach Obrona pacjenta przed niechcianą transfuzją w praktyce… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 29 4/2007

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2007