1999

Prawo i Medycyna 3/1999

Prof. dr hab. n. praw. Jan Jończyk Uniwersytet Wrocławski Między odpowiedzialnością lekarza a ubezpieczeniem pacjenta Dr n. praw. Marek Zagrosik

1999

Prawo i Medycyna 4/1999

Prof. dr hab. prawa Leszek Kubicki Instytut Nauk Prawnych PAN Sumienie lekarza jako kategoria prawna Dr hab. med. Romuald Krajewski

2000

Prawo i Medycyna nr 5/2000

Prof. dr hab. prawa Marek Safjan Trybunał Konstytucyjny Prawo polskie a Europejska Konwencja Bioetyczna……………………….. 5 Prof. dr hab. prawa Leszek

2000

Prawo i Medycyna nr 6-7/2000

Prof. dr hab. prawa Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Odpowiedzialność cywilna za ograniczenie dostępności do leczenia i nieuzyskanie

2000

Prawo i Medycyna nr 8/2000

Prof. dr hab. prawa Andrzej Zoll Rzecznik Praw Obywatelskich Problemy służby zdrowia w świetle doświadczeń RPO………………. 7 Prof. dr hab.

2001

Prawo i Medycyna nr 9/2001

Prof. dr hab. n. praw. Marek Safjan Uniwersytet Warszawski Odpowiedzialność odszkodowawcza kas za nienależytą jakość świadczeń medycznych ……………………………………………. 5 Prof.

2001

Prawo i Medycyna nr 10/2001

Prof. dr hab. n. praw. Jan Jończyk Uniwersytet Warszawski System powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego ……………………….. 3 Prof. dr hab. n. praw.

2002

Prawo i Medycyna nr 11/2002

Dr hab. n. prawn. Teresa Dukiet-Nagórska Uniwersytet Śląski O potrzebie nowelizacji prawa medycznego …………………………….. 7 Dr hab. n. prawn. Teresa

2002

Prawo i Medycyna nr 12/2002

Dr hab. n. prawn. Teresa Dukiet-Nagórska Uniwersytet Śląski Lekarski obowiązek współdziałania z organami ścigania a tajemnica lekarska 4 Dr n.

2003

Prawo i Medycyna nr 13/2003

Prof. dr hab. n. prawn. Leszek Kubicki Instytut Nauk Prawnych PAN Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej ………………………………. 4 Prof.dr hab. n.

2004

Prawo i Medycyna nr 14 1/2004

Prof. dr hab. n. prawn. Jan Jończyk Uniwersytet Wrocławski Wybrane problemy ochrony zdrowia (Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K.

2004

Prawo i Medycyna nr 15 2/2004

System ochrony zdrowia po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego – uwarunkowania kolejnej reformy służby zdrowia (sprawozdanie z seminarium Prawa i Medycyny, Warszawa,

2004

Prawo i Medycyna nr 16 3/2004

Dr hab. n. prawn. Teresa Dukiet-Nagórska Uniwersytet Śląski Reguły ostrożnego postępowania (standardy postępowania) w publicznych zakładach opieki zdrowotnej 5 Dr

2004

Prawo i Medycyna nr 17 4/2004

Dr hab. n. prawn. Teresa Dukiet-Nagórska Uniwersytet Śląski Stosowanie ustawy o zawodzie lekarza przez psychiatrów i ustawy o ochronie zdrowia

2005

Prawo i Medycyna nr 18 1/2005

Prof. dr hab. n. prawn. Marek Safjan Uniwersytet Warszawski Kilka refleksji wokół problematyki zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody wyrządzonej pacjentom

2005

Prawo i Medycyna nr 19 2/2005

Prof. dr hab. n. prawn. Andrzej Zoll Uniwersytet Jagielloński Stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączająca przestępność czynu w praktyce lekarskiej

2005

Prawo i Medycyna nr 20 3/2005

Dr n. prawn. Barbara Namysłowska-Gabrysiak Uniwersytet Warszawski Błąd lekarski czy niepowodzenie w leczeniu? ………………………………… 5 Mgr prawa Dominika Tykwińska-Rutkowska Uniwersytet

2005

Prawo i Medycyna nr 21 2/2005

Prof. dr hab. n. prawn. Marian Filar Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Odpowiedzialność zawodowo-deontologiczna lekarzy polskich wykonujących zawód na obszarze

2006

Prawo i Medycyna nr 22 1/2006

Prof. dr hab. n. prawn. Zdzisław Kubot Uniwersytet Wrocławski Koncepcja udzielania ponadlimitowych świadczeń zdrowotnych w stosunku zobowiązaniowym świadczeniodawcy z Narodowym

2006

Prawo i Medycyna nr 23 2/2006

Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Prokreacja medycznie wspomagana i inżynieria genetyczna – konieczność

2006

Prawo i Medycyna nr 24 3/2006

Dr n. prawn. Daniel Eryk Lach Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych……………………………………….. 5 Dr n. prawn. Beata Janiszewska

2007

Prawo i Medycyna nr 26 1/2007

Prof dr hab. n. prawn. Jan Jończyk Uniwersytet Wrocławski Publiczna opieka zdrowotna ………………………………………………………………….. 5 Prof dr hab. n. prawn. Zdzislaw

2007

Prawo i Medycyna nr 27 2/2007

Prof. dr hab. n. prawn. Eugeniusz Kowalewski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Dr n. prawn. Małgorzata Serwach Uniwersytet Łódzki Finansowanie

2007

Prawo i Medycyna nr 28 3/2007

Dr n. prawn. Maria Boratyńska Uniwersytet Warszawski Niektóre aspekty świadomej zgody pacjenta na leczenie na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego –

2007

Prawo i Medycyna nr 29 4/2007

Dr hab. n. hum. Paweł Łuków Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie Etyczne podstawy świadomej zgody na postępowanie medyczne w

Scroll to Top