2001

2001

Prawo i Medycyna nr 9/2001

Prof. dr hab. n. praw. Marek Safjan Uniwersytet Warszawski Odpowiedzialność odszkodowawcza kas za nienależytą jakość świadczeń medycznych ……………………………………………. 5 Prof. […]

2001

Prawo i Medycyna nr 10/2001

Prof. dr hab. n. praw. Jan Jończyk Uniwersytet Warszawski System powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego ……………………….. 3 Prof. dr hab. n. praw.

Scroll to Top