Prawo i Medycyna nr 14 1/2004

Prof. dr hab. n. prawn. Jan Jończyk Uniwersytet Wrocławski Wybrane problemy ochrony zdrowia (Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K. 14/03 ) 7 Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Odpowiedzialność cywilna lekarza, szpitala, apteki, producenta i państwa za szkody wyrządzone przez leki 24 Sędzia Beata Janiszewska Sąd Rejonowy dla… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 14 1/2004

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2004

Prawo i Medycyna nr 15 2/2004

System ochrony zdrowia po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego – uwarunkowania kolejnej reformy służby zdrowia (sprawozdanie z seminarium Prawa i Medycyny, Warszawa, 02. 04.2004) 5 Mgr prawa Edyta L. Wędrychowska, Mgr prawa Iwona Wrześniewska-Wal Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Dr n. hum. Paweł Łuków Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego Racjonowanie świadczeń a obowiązek troski o dobro pacjenta 17 Prof.… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 15 2/2004

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2004

Prawo i Medycyna nr 16 3/2004

Dr hab. n. prawn. Teresa Dukiet-Nagórska Uniwersytet Śląski Reguły ostrożnego postępowania (standardy postępowania) w publicznych zakładach opieki zdrowotnej 5 Dr n. prawn. Małgorzata Świderska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Przymus leczenia i innych zabiegów medycznych 17 Dr hab. n. prawn. Grażyna B. Szczygieł, Dr n. prawn. Katarzyna Bagan-Kurluta Uniwersytet w Białymstoku Zasada respektowania tajemnicy lekarskiej… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 16 3/2004

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2004

Prawo i Medycyna nr 17 4/2004

Dr hab. n. prawn. Teresa Dukiet-Nagórska Uniwersytet Śląski Stosowanie ustawy o zawodzie lekarza przez psychiatrów i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego przez lekarzy innych specjalności 5 Asesor Aneta Wilkowska-Płóciennik Prokuratura Rejonowa w Warszawie Przesłanki przymusowego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym 23 Dr medycyny Danuta Hajdukiewicz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Opinie sądowo-psychiatryczne po sześciu latach… Czytaj dalej Prawo i Medycyna nr 17 4/2004

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2004

Prawo i Medycyna – wydanie specjalne 2004

Prawo wobec wyzwań współczesnej medycyny Prof. dr hab. n. prawn. Marek Safjan Uniwersytet Warszawski Prezes Trybunału Konstytucyjnego Prawo polskie a Europejska Konwencja Bioetyczna Prof. dr hab. n. prawn. Marek Safjan Uniwersytet Warszawski Prezes Trybunału Konstytucyjnego Granice legalności zabiegu medycznego Prof. dr hab. n. prawn. Andrzej Zoll Uniwersytet Jagielloński Rzecznik Praw Obywatelskich Nowy rodzaj odpowiedzialności karnej… Czytaj dalej Prawo i Medycyna – wydanie specjalne 2004

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2004

Prawo i Medycyna – wydanie specjalne 2004 – Komisje bioetyczne

Wprowadzenie 5 Prof. dr hab. med. Bogumiła Milewska-Bobula Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie Komisje Bioetyczne – wczoraj, dziś, jutro 7 Dr med. Marek Czarkowski Akademia Medyczna w Warszawie Czy prawodawstwo nadąża za wyzwaniami stającymi przed komisjami bioetycznymi w Polsce? 13 Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Eksperyment medyczny… Czytaj dalej Prawo i Medycyna – wydanie specjalne 2004 – Komisje bioetyczne

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2004